Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Aktualności

Optymistyczne prognozy zatrudnienia na IV kwartał 2010

14 września 2010 09:02
Optymistyczne prognozy zatrudnienia na IV kwartał 2010

Agencja zatrudnienia Manpower Polska ogłosiła, że pracodawcy pozostają optymistyczni w IV kwartale 2010 r., pomimo obniżenia ich planów zatrudniania w ujęciu kwartalnym. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +11% i należy do najbardziej optymistycznych wśród 17 krajów w Europie, w których badanie jest prowadzone.

Według Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia, 19% pracodawców planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 8% przewiduje redukcję liczby etatów, a 71% badanych szacuje brak zmian personalnych w IV kwartale 2010 r. W porównaniu z ubiegłym kwartałem odnotowano umiarkowany spadek prognozy o 7 punktów procentowych, natomiast w ujęciu rocznym prognoza wzrosła o 6 punktów procentowych.

W IV kwartale 2010 r. we wszystkich dziesięciu badanych sektorach więcej pracodawców przewiduje zwiększenie zatrudnienia, niż redukcję liczby etatów. Instytucje sektora publicznego to sektor, w którym przewidywany jest dynamiczny przyrost miejsc pracy, prognoza netto zatrudnienia wynosi +30%. Pracodawcy z sektora Produkcja przemysłowa są bardzo optymistyczni, jeśli chodzi o tworzenie nowych etatów, prognoza netto zatrudnienia osiąga +20%. Stały wzrost poziomu zatrudnienia jest przewidywany również w sektorze Budownictwo, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +11%. Najbardziej ostrożni są pracodawcy z sektora Restauracje/ Hotele, w którym prognoza netto zatrudnienia jest najniższa i wynosi +4%.

źródło:

manpower.pl manpower.pl
Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint