Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Aktualności

Kompleksowy rozwój pracowników - kluczem do wzmocnienia potencjału firm sektora energetycznego Polski

2 września 2010 08:56
Kompleksowy rozwój pracowników - kluczem do wzmocnienia potencjału firm sektora energetycznego Polski

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie otwartym, skierowanym do przedsiębiorców i pracowników dużych firm sektora energetycznego, działających na terenie Polski oraz podmiotów z nimi związanych.

W ramach projektu w latach 2009-2010 przeszkolonych zostanie 745 osób w zakresie zagadnień technicznych, prawno-finansowych, umiejętności interpersonalnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Trwa rekrutacja na szkolenia:

 • Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach niskiego napięcia - edycja dla monterów,
 • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia,
 • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia,
 • Badanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia,
 • Badanie ochrony przeciwporażeniowej w liniach o napięciu powyżej 1 kV,
 • Elektroenergetyczne izolatory kompozytowe i ceramiczne,
 • Sztuka prezentacji i prowadzenie spotkań,
 • Rozwój umiejętności menedżerskich - zarządzanie zespołem pracowników,
 • Zarządzanie przez cele z elementami zarządzania strategicznego,
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie oraz rozwój współpracy zespołowej,
 • Obsługa klientów,
 • Szkolenie dla sekretarek i asystentów,
 • Inwestycje liniowe na cudzych nieruchomościach,
 • Wycinka drzew i gałęzi - aspekty prawne,
 • Zarządzanie (administracja) nieruchomościami,
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • Audytorzy wewnętrzni,
 • Podatki/VAT.

 

Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint