Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Aktualności

Nowoczesne standardy w komunikacji elektronicznej

31 stycznia 2011 15:58
Nowoczesne standardy w komunikacji elektronicznej

Sprawozdanie z II Konferencji Naukowej Wydziału Informatyki i Komunikacji

Dnia 24 stycznia w Auli Budynku „P” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się II Konferencja Naukowa Wydziału Informatyki i Komunikacji pt. „Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna”. Wygłoszone referaty dostarczyły wiedzy na temat osiągnięć teoretycznych i praktycznych w szybko rozwijającej się w Polsce branży e-komunikacji. Patronat medialny nad wydarzeniem objął nasz portal.

Konferencja została zainaugurowana przez Rektora UE w Katowicach prof. dra hab. Jana Pykę oraz Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji prof. dra hab. Jerzego Gołuchowskiego. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski, przedstawiając międzyorganizacyjne rozwiązania komunikacyjne i zarządzanie wiedzą, jako metodę kompensowania skutków dynamicznego rozwoju PESA Bydgoszcz SA.

Kolejny prelegent, prof. Witold Chmielarz, zaprezentował wyniki analizy i oceny wybranych witryn internetowych firm branży spożywczej. Badania (takich firm jak m.in. Danone, Bakoma, Maspex czy Pekpol) wykazały, że witryny prezentują same firmy oraz ich produkty; brakuje powiązań z innymi serwisami. Ich użyteczność i widoczność w sieci jest niewielka. W świetle analizy porównawczej: w Polsce sprzedaż w branży spożywczej przez internet wynosi 2% w stosunku do całej sprzedaży, dla porównania w Wielkiej Brytanii stanowi ona aż 20%.

Następnie Zespół GEIST (Group for Engineering of Intelligent Systems and Technologies) z Krakowa w składzie: Krzysztof Kaczor, Weronika T. Adrian, Krzysztof Kluza oraz Szymon Bobek przedstawili dwa wystąpienia: „Edycja i kontrola jakości wiedzy w systemach modułowych” i „Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych”. Podczas wystąpień zaprezentowane  zostały autorskie programy HeKatE i Bimloq oraz Rebit; nakreślono także profil i działalność Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik wygłosił referat pt. „Czynnik ludzki – najsłabsze ogniwo systemów bezpieczeństwa”. Prezentacja wskazywała, że nie wystarczy już tylko zaopatrzyć się w nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze bezpieczeństwa, równie ważnym aspektem jest kontrola pracowników i motywów ich działania. Według badań aż 21% instytucji finansowych w żaden sposób nie chroni swoich zasobów, a ponad 54% czynników, które wpływają na wzrost zagrożenia danych, spowodowany jest przez błędy pracowników.

Przed pierwszą przerwą prof. UE dr hab. inż. Stanisław Stanek przedstawił prezentację, dotyczącą mindmapperów i conceptmapperów. Profesor zaprezentował obie koncepcje twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz kilka narzędzi do tworzenia „map umysłu” i „map koncepcji”. Dwie aplikacje zostały wyróżnione spośród kilku wybranych do prezentacji, a były to FreeMind 0.9.0 RC4 oraz Mindmeister w wersji online, czyli wykorzystującej internet do synchronizacji danych.

Po przerwie dr Tomasz Wachowicz zaprezentował koncepcję systemu reputacyjnego dla systemu negocjacji elektronicznych. Pokazano NegoManage – system negocjacji elektronicznych oraz instrukcję tworzenia profilu negocjatora przy pomocy testu Thomasa – Killmana.

Następnie dr Janina Jakubczyc przedstawiła ciekawą prezentację na temat reprezentowania kontekstu. Kontekst może być postrzegany jako rozumienie tekstu lub jako otoczenie, w jakim występuje dane znaczenie; może być wykorzystywany do rozumienia i interpretacji nabytej wiedzy oraz do zwiększenia zakresu poznania rzeczywistości. Tematykę analizy zjawisk komunikacyjnych podjęła w swoim referacie także prof. UE dr hab. Małgorzata Nycz. W wystąpieniu pt. „Business Intelligence w firmie XXI wieku” przybliżyła odmianę systemu wspomagania decyzji, w której  wykorzystuje się wysokiej jakości, znaczące informacje do wyciągania konkluzji lub formułowania założeń.

Koncepcja metodycznego podejścia do zwiększania poziomu interoperacyjności w organizacjach publicznych była kolejnym zagadnieniem, przedstawionym przez dra Andrzeja Sobczaka. Interoperacyjność to zdolność sieci do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach – na tle tej definicji przedstawiona została koncepcja „Rządu 2.0” i tworzenia wartości publicznej.

Kolejne wystąpienie dotyczyło komunikacji elektronicznej w obszarze sprawozdawczości finansowej. Wygłoszone zostało przez dra Wojciecha Fliegnera, który ukazał problem stosowania wielu standardów prezentacji danych narzucanych przez różne instytucje. Rozwiązaniem tego problemu ma być nowy standard wymiany danych XBRL, unifikujący dotychczasowe systemy.

Ostatnia w tej części konferencji prezentacja poświęcona była architekturze platformy hybrydowej, wspomagającej kreatywność decydentów. Mgr Sebastian Kostrubała zaprezentował założenia takiej platformy, którymi były m. in. wykorzystanie zasobów informatycznych decydenta, łączenie wielu metod i technik oraz działanie w tle systemu wspomagania decyzji. Konkluzją prezentacji – wskazanie platformy o charakterze wieloagentowej, jako najlepszego rozwiązania przy tworzeniu takich systemów.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się trzecia i ostania część konferencji, podzielona na dwie grupy: część uczestników brała udział w warsztacie dotyczącym BrightLight, jako narzędzia zarządzania wiedzą i komunikacji; druga – uczestniczyła w dalszych prezentacjach.

Dr Beata Gontar przybliżyła temat wyszukiwarek semantycznych, w których zapytania będą wpisywane w „języku naturalnym”, czyli w postaci zwykłych pytań. Dzięki zastosowaniu semantyki, możemy rozwiązać problem chaosu informacyjnego, jednak trzeba zachęcić twórców stron internetowych do odpowiedniego tagowania, co umożliwi korzystanie ze specjalnych wyszukiwarek. Na chwilę obecną działa kilka wyszukiwarek semantycznych m.in. Swoogle, Wolfram Alpha, czy polski projekt KtoCo.

Następna prezentacja dr Oksany Seroki-Stolki dotyczyła wiedzy i świadomości ekologicznej w innowacyjnej organizacji. Zaprezentowano częściowe wyniki badań przeprowadzanych na młodych menedżerach, z których wynikało, że najczęstszym działaniem proekologicznym jest zwykła oszczędność wody i energii elektrycznej we własnym gospodarstwie domowym. Ponadto 85% z respondentów nie interesuje się wpływem firmy na środowisko, a ponad połowa nie wierzy w generowanie zysku z ekologii.

Wystąpieniem zamykającym konferencję był referat dr Krystyny Celarek pt. „Informacja publiczna – źródłem wiedzy obywateli w zakresie funkcjonowania administracji publicznej – mit czy rzeczywistość?”. Autorka omawiała Biuletyn Informacji Publicznej, jako główne źródło informacji o działalności instytucji publicznych.

Na zakończenie organizatorzy podziękowali zebranym na sali gościom oraz uczestnikom i oficjalnie zamknęli II Konferencję Naukową Wydziału Informatyki i Komunikacji pt. „Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna”. Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w postaci monografii.

Adam Olejniczak,
Beata Duda

Oznacz w kalendarzu:

  • 24 stycznia 2011 Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna

źródło:

treco.pl treco.pl
Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint