Profil firmy

Logotyp

Centrum Mediacji i Szkoleń Iwona Jędruszczuk

ul. G. Stephensona 5a, 22-100 Chełm, lubelskie

  • Rok powstania:2013
  • Dane kontaktowe:biuro@cms-chelm.pl
    tel.: 500-119-840
    fax: +48 5922236
  • Osoba kontaktowa:Iwona Jędruszczuk
    Właściciel

Opis firmy

Misją Centrum Mediacji i Szkoleń jest świadczenie wysokiej jakości usług sprzyjających porozumieniu i zapobiegających eskalacji sytuacji konfliktowych.

Stosując alternatywną metodę rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja- zarówno na poziomie mikro, jak i makrospołecznym Centrum Mediacji i Szkoleń ma na celu szeroko rozumianą edukację lokalnej społeczności w zakresie mediacji i komunikacji oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w tym zakresie.

 Misja Centrum Mediacji i Szkoleń oddana jest w zdaniu:

MEDIACJA SPRZYJA POROZUMIENIU


W ramach usług z zakresu mediacji Centrum proponuje:

1. sądowe mediacje karne,

2. sądowe mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego,

3. sądowe i pozasądowe mediacje cywilne , w tym:

a)   mediacje rodzinne, których przedmiotem jest:

- pojednanie małżonków,

- określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi (plan opieki rodzicielskiej),

- określenie zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowywania dzieci (alimenty),

- określenie sposobu gospodarowania wspólną własnością, w tym korzystania ze wspólnego mieszkania,

- określenie sposobu wykonywania opieki nad osobami o szczególnych potrzebach;

b)   mediacje pracownicze w sprawach o mobbing,

4. mediacje oświatowe,

5. mediacje społeczne.

Pozostałe usługi Centrum, związane są z działalnością szkoleniową z zakresu szeroko pojętych umiejętności osobistych oraz naukowo-badawczą.

Nawiąż kontakt

Zarejestruj się lub zaloguj, a uzyskasz dostęp do wiadomości wewnętrznych i będziesz mógł poprosić o udostępnienie CV właściciela tego profilu.

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint