Profil szkoleniowca

zdjęcie

Izabela Krysa

Trener, Coach

Trenerstwo jest dla mnie ciągłym doskonaleniem

Od grupy uczestników uczę się patrzenia na życie z różnych perspektyw

Pasjonuje mnie wędrówka po umysłach ludzkich

Doświadczenie

 • Firma: Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego PROiZ Opole
 • Branża: Usługi doradcze
 • Stanowisko: Coach
  psycholog, doradca zawodowy i personalny
  (od 05.2008)
 • Dodatkowe informacje: badania i testy dla kierowców
 • Firma: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
 • Branża: Doradztwo/Konsulting
 • Stanowisko: koordynator Centrum Doradztwa Personalnego i Biznesowego
  (od 03.2006 do 08.2007)
 • Dodatkowe informacje: koordynowanie usług doradczych
 • Firma: Instytucje ralizujące projekty współfinansowane przez EFS
 • Branża: Szkoleniowa
 • Stanowisko: Specjalista
  trener, coach, doradca zawodowy, psycholog
  (od 06.2005)
 • Dodatkowe informacje: praca z osobami bezrobotnymi ( w różnym wieku, z różnym okresem pozostawania bez pracy ) - w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych, oraz selekcja kandydatów ( pod kątem predyspozycji ) ubiegających się o datację na założenie firmy
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
 • Branża: Instytucje
 • Stanowisko: Coach
  (od 09.2003 do 06.2005)
 • Dodatkowe informacje: indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, prowadzenie Klubu Pracy
 • Firma: Biuro Doradztwa Personalnego "Consultor" w Lublinie
 • Branża: Agencje doradztwa personalnego
 • Stanowisko: doradca personalny, psycholog / współpracujący
  (od 06.1999 do 08.2003)
 • Dodatkowe informacje: doradztwo zawodowe w ramach projektu oraz selekcja kandydatów na określone stanowiska pracy;

Doświadczenie trenerskie

 • Od kiedy: 06.2002
 • Liczba przeprowadzonych
  dni szkoleniowych:
  1168
 • Specjalizacja: Rozwój kompetencji miękkich

Doświadczenie coacha

 • Od kiedy: 09.2003
 • Specjalizacja: coaching indywidualny
 • Liczba godzin: 1495

Wykształcenie

 • Szkoła: Uniwersytet Opolski (od 02.2012 do 01.2013)
 • Kierunek: Psychologia transportu
 • Poziom edukacji: studia podyplomowe
 • Szkoła: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (od 02.2011 do 01.2012)
 • Kierunek: Coaching
 • Poziom edukacji: studia podyplomowe
 • Szkoła: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II (od 10.1995 do 06.2000)
 • Kierunek: psychologia
 • Poziom edukacji: magisterskie

Znajomość języków obcych

 • Język: angielski
 • Poziom: średnio zaawansowany
 • Prowadzę szkolenia w tym języku: nie

Kursy i szkolenia

 • Nazwa: Program Klubu Pracy
 • Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • Czas trwania: 5 dni
 • Nazwa: Menedżer szkoleń
 • Organizator: Sopocka Grupa Szkoleniowo-Doradcza
 • Czas trwania: 2 dni
 • Nazwa: Metodologia opracowywania i wdrażania Indywidualnych Planów Działania
 • Organizator: Improving quality standards of emplovment promotion services
 • Czas trwania: 2 dni
 • Nazwa: Poradnictwo XXI wieku-współpraca doradców zawodowych w ramach poradnictwa całożyciowego
 • Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • Czas trwania: 2 dni
 • Nazwa: Model aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem
 • Organizator: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Nazwa: Nowe trendy w poradnictwie zawodowym
 • Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Nazwa: Stosowanie Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych
 • Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Nazwa: Stosowanie Zestawu do Samobadania
 • Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • Czas trwania: 1 dzień

Informacje dodatkowe

Licencja zawodowa doradcy zawodowego nr D/pup/023/2005/08

Kluczowe kompetencje:

- Indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym – tworzenie Indywidualnych Planów Działania

- Diagnoza kompetencji i predyspozycji zawodowych

- Prowadzenie warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy - samopoznanie, rynek pracy, metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą 

- Prowadzenie szkoleń psychologicznych m.in. z zakresu: komunikacji interpersonalnej,  autoprezentacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, twórczego myślenia, rekrutacji i selekcji pracowników, motywacji i automotywacji

 

Nawiąż kontakt

Zarejestruj się lub zaloguj, a uzyskasz dostęp do wiadomości wewnętrznych i będziesz mógł poprosić o udostępnienie CV właściciela tego profilu.

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint