Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Diagnoza indywidualna Diagnozy

Boomerang

Boomerang

Boomerang to nowoczesna analiza służąca do oceny umiejętności pracowników na danym stanowisku. Jest to analiza 360° - tzn. do udzielenia informacji zwrotnej na temat Uczestnika badania zapraszani są jego współpracownicy, przełożeni, podwładni, klienci itd.

Analiza jest dostępna w 2 wariantach:

  • Badanie umiejętności przywódczych - analiza skierowana do osób, które pełnią funkcje kierownicze, zarządzają zespołem ludzi, spoczywa na nich odpowiedzialność w określonym zakresie. -> Boomerang: Przywództwo / Kierowanie sprzedażą / Zarządzanie projektami.

Badane kompetencje obejmą zakres: Cele, Porozumiewanie się, Zdolność działania, Motywacja / Zaangażowanie, Feedback, Osiągnięcia, Rozwiązywanie problemów, Niezawodność.

  • Badanie umiejętności handlowych - analiza skierowana do osób, które na co dzień mają kontakt z Klientem, przygotowują oferty, prezentują towary / usługi, pracują na stanowisku Przedstawiciela handlowego. -> Boomerang: Inteligencja sprzedażowa.

Badane kompetencje obejmą zakres: Przygotowanie / Planowanie, Nawiązywanie kontaktów, Ocena potrzeb, Prezentacja, Negocjacje / Finalizacja, Kontynuacja, Relacje, Etyka.

Jest to bardzo dokładne narzędzie psychometryczne opracowane przy współpracy z psychologami i konsultantami biznesu. Dostępne jest po zalogowaniu się na stronie internetowej - użytkownik otrzymuje link, login i hasło, a po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania raport przesyłany jest na jego adres mailowy.  

Jakie daje korzyści?

Analiza Boomerang pomaga w wyznaczaniu kierunków i zachęca do dalszego rozwoju, ułatwia ustalanie celów oraz mierzenie ich realizacji, koncentruje uwagę na tym, co jest najważniejsze i wyjaśnia oczekiwania przełożonych. Analiza zwiększa również samoświadomość - wzmacnia samoocenę poprzez dostarczenie informacji o tym, jak Uczestnik badania jest postrzegany przez innych i pomaga w zrozumieniu, jakie zachowania są potrzebne do podnoszenia efektywności osobistej i zespołowej.

Z punktu widzenia kierownictwa analiza wspiera wzrost efektywności w firmie, poprawia komunikację i relacje oraz pomaga w budowaniu kultury otwartości, w której udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych jest powszechne i akceptowane.

Raport:

Raport w formacie PDF. zostanie przesłany do Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail w ciągu 3 dni roboczych po wypełnieniu analizy.

Do analizy Boomerang można zaprosić nieograniczoną liczbę osób udzielających informacji zwrotnej o Uczestniku badania.

W plikach do pobrania, znajdą Państwo przykładowy raport Diagnozy Boomerang.

Pozostałe narzędzia autora opublikowane na Treco

Diagnoza:

- Kombinacja Puzzle DISC & Carrot  (Komunikacja, motywacja, osobowość)
- Carrot (Motywacja)
- Puzzle DISC (Komunikacja, osobowość)
- Puzzle DISC 360° (Komunikacja, osobowość)
- Termometr (Atmosfera, komunikacja)

Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint