Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Diagnoza indywidualnaDiagnozy

 • Boomerang

  Czas realizacji: 15 minut

  Boomerang to nowoczesna analiza służąca do oceny umiejętności pracowników na danym stanowisku. Jest to analiza 360° - tzn. do udzielenia informacji zwrotnej na temat Uczestnika badania zapraszani są jego współpracownicy, przełożeni, podwładni, klienci itd.

 • Carrot

  Czas realizacji: 10 minut

  Carrot to zaawansowane narzędzie służące do diagnozy czynników motywujących, które wpływają na nasze zaangażowanie i chęć do wykonywania określonych działań. Analiza jest oparta na pracy niemieckiego filozofa, dr. Eduarda Sprangera - „Types of Men”, opublikowanej w 1928 r.

 • Kombinacja Puzzle DISC & Carrot

  Czas realizacji: 20 minut

  Puzzle DISC & Carrot to połączenia 2 analiz Ensize: stylu zachowania oraz motywacji. Jest to zaawansowane narzędzie, które pozwala na rozpoznanie naszych naturalnych predyspozycji zgodnie z popularnym modelem DISC Marstona oraz diagnozuje czynniki motywujące nas do działania zgodnie z ideą dr. Eduarda Sprangera.

 • Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego (MAPP™)

  Czas realizacji: 40 minut

  MAPP™ to interaktywne, wyjątkowe i bardzo dokładne narzędzie, które pomoże uzyskać obiektywne informacje na temat indywidualnego profilu motywacyjnego osoby. Obrazuje motywacje badanej osoby, a dokładniej - jej motywacji wewnętrznych, zwłaszcza w sferze zawodowej.

 • PROFILE RightPath4

  Czas realizacji: 20 minut

  Profile RightPath4 to interaktywne, wyjątkowe i bardzo dokładne narzędzie psychometryczne, które pomoże uzyskać obiektywne informacje na temat silnych i słabych stron osoby wykonującej profil.

 • Puzzle DISC

  Czas realizacji: 10 minut

  Puzzle DISC to nowoczesne narzędzie, które pozwala na rozpoznanie naszych naturalnych predyspozycji oraz indywidualnego stylu komunikacji zgodnie z popularnym modelem DISC Marstona.

 • Puzzle DISC 360°

  Czas realizacji: 10 minut

  Puzzle DISC 360° to nowoczesne narzędzie, które pozwala na rozpoznanie naszych naturalnych predyspozycji oraz indywidualnego stylu komunikacji zgodnie z popularnym modelem DISC Marstona.

 • Termometr

  Czas realizacji: 15 minut

  Termometr to kompletne narzędzie służące do diagnozy sytuacji w Organizacjach. Analiza została opracowana w oparciu o badania szwedzkiego psychologa pracy - prof. Goerana Ekvalla. Badał on czynniki, które decydują o dobrym samopoczuciu w miejscu pracy, wydajności wykonywanej pracy oraz kreowaniu drogi osobistego rozwoju. Ekvall zdefiniował kluczowe czynniki kształtujące fundament pod środowisko, w którym pracownicy czerpią radość z pracy, myślą twórczo, biorą odpowiedzialność i mają motywację do rozwoju.

Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint