Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Artykuły Artykuły

Mądra integracja jako sposób na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy

16.04.2015
Mądra integracja jako sposób na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy

Wartość firmowych wyjazdów integracyjnych jest czasami kwestionowana w prasie i na forach internetowych. Wątpliwości dotyczą celowości takich przedsięwzięć.


Jest to temat żywo nas obchodzący, ponieważ od kilkunastu lat zajmujemy się zarządzaniem zespołami, a proces integracji uważamy za jeden z najważniejszych dla dobrego funkcjonowania zespołów i organizacji.

Z naszych doświadczeń wynika, że aby spotkanie integracyjne spełniło swoją rolę, pracownicy muszą być pewni, że zaproponowany im program będzie wyjątkowy i będzie służył ich rozwojowi. Firma musi zaproponować naprawdę coś wyjątkowego, aby wzbudzić zainteresowanie.

Jak sprawić, aby wyjazdy integracyjne były w sposób jednoznaczny wartościowe? We współpracy z niektórymi firmami udało nam się wspólnie wypracować model nazwany przez nas mądrą integracją.

Mądra integracja to zrównoważone połączenie zabawy i edukacji. Jest nie tylko doraźnym, ciekawym wydarzeniem, ale stanowi skuteczne narzędzie kształtowania długofalowych celów związanych z kulturą organizacyjną firmy. Poprzez to ma bezpośredni wpływ na klimat panujący w miejscu pracy.

Od tego, jaka jest atmosfera w pracy, jak wyglądają relacje między pracownikami w firmie, bezpośrednio zależy efektywność pracowników. Czy przychodzą do pracy z dobrym nastawieniem, czy z obawą i niechęcią? Osoby zamawiające spotkania integracyjne powinny być świadome tego, że przez wybór treści i formy takich wyjazdów przekazują wartości, które są dla nich ważne.

Mądra integracja przebiega na trzech poziomach:

  • organizacyjnym,
  • zespołowym,
  • indywidualnym.

Poziom organizacji - proces świadomego budowania kultury organizacji

Proponowane spotkanie integracyjne powinno być spójne z budowaną kulturą organizacyjną lub też może być początkiem ewolucyjnego procesu zmian kultury firmy. Kultura firmy jest z jednej strony tworzona odgórnie przez wyznaczenie obowiązujących standardów i wartości, a z drugiej strony ciągle dynamicznie zmienia się poprzez zetknięcie z indywidualnymi postawami i poglądami.

Ten nieustanny, dynamiczny dialog może być w sposób otwarty prowadzony podczas wyjazdów integracyjnych i dzięki niemu może powstawać żywa, autentyczna, a nie narzucona kultura firmy, tworząca dogodne środowisko do pracy i poczucie przynależności do firmy. Liderzy mogą zrozumieć, jak pewne zdarzenia interpretują pracownicy, a pracownicy mogą zrozumieć jak rozumieją je liderzy. Tworzą się wspólne historie, wspólne znaczenia i symbole wzmacniające więzi. Firmy dojrzałe rozumieją znaczenie kształtowania kultury organizacyjnej i wynikających z niej wartości. Niektóre problemy w firmach biorą się z różnego interpretowania tych samych sytuacji, a kultura organizacyjna spełnia rolę wzorca interpretacyjnego wyjaśniającego świat. Ważne, aby przygotować liderów i kadrę zarządzającą do wdrażania ustalonych wartości.

Prowadzimy osobne spotkania dla menedżerów podczas których uświadamiamy im, z jakich doświadczeń wynikają ich wartości i jak one kształtują zachowania, światopogląd i wpływają na nasze życie. Sztuka życia zgodna z wartościami i tworzenie właściwych relacji międzyludzkich jest trudne, dlatego też warto o tym rozmawiać. Menedżer otwarty na innych, którymi zarządza, jest w stanie zrozumieć ich motywy i postawy wobec pracy.  Podczas gier, symulacji i projektów, z dala od codziennej rutyny, jest łatwiej o otwartość i pogłębianie relacji. Uczestnicy w działaniu dowiadują się o sobie nowych rzeczy. Poznają się lepiej, a to wpływa na wzrost zaufania.

Poziom zespołu - podstawą nowoczesnej organizacji jest zespół

Zespołowe uczenie się jest tak ważne, gdyż to zespoły, a nie jednostki są w nowoczesnych organizacjach podstawowymi komórkami uczącymi się. Jeżeli zespół nie potrafi się uczyć, organizacja też nie będzie się uczyła. Podczas spotkań mądrej integracji budujemy siłę zespołów, a elementy edukacyjne pozwalają im uczyć się i rozwijać. Szkolenia dla zespołu, team building, łączymy z miękkimi umiejętnościami interpersonalnymi. Na program takiego spotkania składają się, połączone w spójną całość zadania, projekty i gry. Wszystkie wymagają współpracy w zespole, opartej na dobrej komunikacji. W trakcie takich spotkań buduje się przynależność do zespołu, wzrasta wzajemne zaufanie. Oprócz wartości merytorycznych podstawową korzyścią z takich spotkań jest radość ze wspólnego działania, wiara w możliwości zespołu i zdobycie motywacji do dalszej pracy.  Po każdym działaniu następuje refleksja, dzięki której następuje zakotwiczenie doświadczeń, aby można się było do nich odwołać podczas realnej pracy.

Poziom indywidualny - podczas „mądrej integracji” ludzie obserwują, jaki typy zachowań odruchowo stosują w określonych sytuacjach

Zadania projektowe dają możliwość zdiagnozowania własnego potencjału, czyli identyfikacji swoich ról zespołowych. Otrzymują też od innych informację zwrotną, jak ich zachowania wpływają na innych.

W programach skonstruowanych w oparciu o sztukę uczestnicy rozwijają kreatywność i zdobywają inspirację jak przełamywać schematy. Tworząc, przekazują własną wizję świata i odkrywają indywidualne wartości.

Forma „mądrej integracji”

Podczas „mądrej integracji” stosujemy opracowane przez naszą firmę gry.

Gry mają kilka zalet:

  • angażują wszystkich uczestników,
  • gry przebiegają w cyklach, co daje możliwość uczenia się na błędach,
  • wywołują emocje dzięki czemu wnioski są lepiej zapamiętywane,
  • dają możliwość ciągłego eksperymentowania, co jest podstawą uczenia się,
  • pokazują jak zachowywać się w sytuacji niepewności i ciągłych zmian.

Refleksja

Aby doświadczenia, mające miejsce podczas spotkania integracyjnego, zapisały się na trwale w świadomości uczestników i były impulsem do dalszego rozwoju, konieczna jest refleksja nad przebytym doświadczeniem. Mądre spotkania integracyjne są okazją do uczenia się refleksji.

Refleksja rozpoczyna się, gdy napotykamy na kwestie złożone, takie, na które nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi, które wymagają interpretacji. Angażując się w gry, wykorzystujemy zatem to, co już wiemy, nasze doświadczenie, pomysły, ale i emocje, aktywnie obserwując i zastanawiając się nad możliwymi rozwiązaniami czy sposobami osiągnięcia celu. Ważne jest, aby spotkanie integracyjne zakończyło się refleksją podsumowującą. Lider powinien przedstawić swoje obserwacje dotyczące spotkania, a także wskazać, co można zaadoptować do sytuacji pracy. Nic tak nie buduje roli przywódczej jak taka refleksja.

 

Krzysztof Kamionka
Discover Team

Źródło: http://kadry.nf.pl/Artykul/10582/Madra-integracja-jako-sposob-na-ksztaltowanie-kultury-organizacyjnej-firmy/budowanie-zespolu-integracja-kultura-organizacji-team-building/

Ocena:
Ocena: 0/6
Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint