Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Edukacja Edukacja

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Kategoria:studia podyplomowe
  • Lokalizacja:Wrocław, dolnośląskie
  • Adres:ul. Fabryczna 29-31
    53-609 Wrocław

ORGANIZATOR

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

NAZWA PROJEKTU / SZKOLENIA

Studia Menedżerskie

DANE KONTAKTOWE

Biuro Informacji i Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu: budynek A, pokój 125, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław,
tel. 71 376 23 95, 71 376 23 96
e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl

GRUPA DOCELOWA 

Osoby zajmujące lub zamierzające w przyszłości zajmować stanowiska kierownicze.

CZAS TRWANIA

2 semestry

CENA

5450 zł

ILOŚĆ GODZIN

196 godzin

WYMOGI / DOKUMENTY

Kwestionariusz osobowy , podanie do Rektora WSB, umowa o naukę (2 egzemplarze), kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał lub odpis do wglądu, 1 zdjęcie zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, kserokopia dowodu osobistego, dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni.

TERMINY ZJAZDÓW

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 15.30. Całoroczny harmonogram zjazdów słuchacze otrzymują na pierwszym zjeżdzie.

DOFINANSOWANIE EFS

Nie

LINK DO PROGRAMU

http://www.wsb.wroclaw.pl/studia-podyplomowe,menedzerskie

Inne szkoły w tym województwie

Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint