Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Edukacja Edukacja

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Kategoria:studia podyplomowe
 • Lokalizacja:Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Adres:ul. Garbary 3
  85-229 Bydgoszcz

ORGANIZATOR

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

NAZWA PROJEKTU – SZKOLENIA

Etyka i Komunikacja w Biznesie

DANE KONTAKTOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, budynek G, pok. G-25
85-229 Bydgoszcz
tel./fax. 0-52 567 00 63, tel. 0-52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

GRUPA DOCELOWA

 • dyrektorzy i kierownicy firm
 • przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji biznesowych
 • pracownicy banków
 • pracownicy targów krajowych i międzynarodowych
 • agenci reklamowi i PR
 • przedstawiciele handlowi
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
 • działacze społeczni
 • prezesi, dyrektorzy oraz pracownicy fundacji i stowarzyszeń
 • pracownicy instytucji edukacyjnych i kulturalnych
 • dziennikarze
 • politycy
 • nauczyciele
 • pracownicy samorządowi
 • osoby związane z biznesem i kulturą, zainteresowane zwiększeniem swojej skuteczności w pracy zawodowej i życiu osobistym
 • pracownicy samorządowi
 • osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji, zdobywaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności związanych z etyką i komunikacją we współczesnym świecie

CZAS TRWANIA

2 semestry

CENA

I rata - 3 600 zł
II rata - 1 900 zł
III rata - 400 zł

ILOŚĆ GODZIN

200 godzin

TERMINY NABORÓW / ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

Od 1 czerwca do 30 września

WYMOGI / DOKUMENTY

Opłata za naukę składa się z:

 • bezzwrotnej opłaty wpisowej*: czerwiec 0 zł, lipiec 100 zł, sierpień 200 zł, wrzesień 300 zł
 • czesnego

* Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 69 1440 1215 0000 0000 0856 4191
NORDEA Bank Polska S.A.
z dopiskiem: SP - WPISOWE - /nazwa kierunku studiów/*

* UWAGA! W przypadku studiów podyplomowych w oddziale zamiejscowym należy dopisać nazwę miasta.

DOFINANSOWANIE EFS

Nie

LINK DO PROGRAMU

http://www.podyplomowe.wsg.byd.pl/index.php?id=192

Inne szkoły w tym województwie

Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint