Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Edukacja Edukacja

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński
 • Kategoria:studia podyplomowe
 • Lokalizacja:Szczecin, zachodniopomorskie
 • Adres:ul. al. Papieża Jana Pawła II 22a
  70-453 Szczecin

ORGANIZATOR

Uniwersytet Szczeciński

NAZWA PROJEKTU / SZKOLENIA

Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym

DANE KONTAKTOWE

Biuro projektu Uniwersytetu Szczecińskiego: ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
Biura rekrutacji Uniwersytetu Szczecińskiego: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Pokój 220, 216 (II piętro)
Telefon: 0914443123, Fax: 0914443116, czynne 8.00 - 15.00, email: podyplomowe.efs@wzieu.pl
Biuro projektu Partnera COMBIDATA Poland Sp. z o. o: ul. Podolska 21, 81 – 321 Gdynia
Biuro rekrutacji: ul. Tatrzańska 19, 81 – 777 Sopot, Telefon: 0 801 30 30 30, wiedza@eduportal.pl

GRUPA DOCELOWA 

Słuchaczem studiów podyplomowych prowadzonych w ramach projektu może być wyłącznie osoba spełniające jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu:
- status pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy Kodeksu pracy) zatrudnionego u przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173, poz. 1807 z poźn. zm.) mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywodzący się z jednej z poniższych grup:
1. kadry zarządzającej o wykształceniu: ekonomicznym, prawnym, administracyjnym lub technicznym;
2. specjalistów wykonujących zadania merytoryczne: z zakresu finansów, rachunkowości, planowania lub logistyki.
- ukończone studia wyższe,
- spełnianie wszystkich wymogów kwalifikacyjnych ustalonych przez Partnerstwo.

CZAS TRWANIA

2 semestry

CENA

737 zł

ILOŚĆ GODZIN

210 godzin

WYMOGI / DOKUMENTY

W procesie rekrutacji obowiązują dodatkowo kryteria merytoryczne w formule oceny punktowej opisane szczegółowo w regulaminie rekrutacji.
W procesie rekrutacji wymagane będą następujące dokumenty:

 • otrzymany drogą mailową wygenerowany przez Pracownika Partnerstwa wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa na podstawie zgłoszenia elektronicznego;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego pracodawcy,
 • oświadczenie obecnego pracodawcy o wielkości przedsiębiorstwa,
 • kopię dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kandydata na studia,
 • kopię 1 i 2 strony dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kandydata na studia,
 • potwierdzenie dokonania przelewu za uczestnictwo w studiach podyplomowych stosownie do postanowień,
 • podpisaną i wypełnioną przez pracodawcę Kandydata ankietę badającą wiedzę i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawcy i umożliwiające awans zawodowy i wzrost płac jego pracownikom;
 • 2 zdjęcia.

TERMINY ZJAZDÓW

Brak danych

DOFINANSOWANIE EFS

Tak - 80%

LINK DO PROGRAMU

http://www.wiedza.eduportal.pl/Upload/ZKI_SZ.pdf

Inne szkoły w tym województwie

Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint