Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Kursy i szkolenia Kursy i szkolenia

Akademia Profesjonalnego Coachingu

 • Czas trwania: 96 godzin
 • Terminy: 15 - 16 września 2012
  13 - 14 października 2012
  17 - 18 listopada 2012
  15 - 16 grudnia 2012
  12 - 13 stycznia 2013
  01 - 03 lutego 2013
 • Cena5166.00 zł
 • Ocena:
  Ocena: 0/6

Organizator:

Bartnicza 5, 20-810 Lublin
zobacz profil

Masz pytanie?
tel.: 81 532-21-76
e-mail: info@eipb.pl

AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHINGU

 

Akademia ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia coachingu. Skierowana jest do trenerów, menedżerów i osób, które w przyszłości chcą profesjonalnie zajmować się coachingiem.

Akademia trwa sześć miesięcy (program obejmuje 96 godzin zajęć). Spotkania odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini-wykładów, prezentacji, symulacji, analizy przypadków, gier, nagrań i analizy video. Podczas całego cyklu zajęć uczestnicy prowadzą sesje coachingowe, stosując od razu w praktyce omawiane i prezentowane na szkoleniu metody.

Grupa będzie liczyła maksymalnie 14 osób. Zapisy wg kolejności zgłoszeń.

Program

Coaching - wprowadzenie:

 • Rodzaje i skuteczność coachingu.
 • Standardy i etyka w coachingu.
 • Kompetencje coacha.
 • Poziomy uczenia się i zmiany w ludzkich działaniach i interakcjach. Coaching operacyjny, menedżerski a coaching holistyczny, wielopoziomowy.
 • Budowanie kontaktu i zaufania. Zasady zawierania kontraktu. Narzędzia służące określaniu stanu obecnego klienta i celu, do którego zmierza.
 • Pytania definiujące cele w pracy z klientem, wybór narzędzi adekwatnych do jego potrzeb rozwojowych.

Coaching operacyjny (skupiony jest głównie na zachowaniach i umiejętnościach klienta, jego celem jest rozwiązanie realnych problemów biznesowych. Związany jest z nabywaniem nowych umiejętności przez korygowanie nieskutecznych zachowań).

 • Struktura sesji i przebieg procesu coachingu operacyjnego. Techniki coachingu menadżerskiego. Jak wspierać klienta, który potrzebuje nowej wiedzy i umiejętności?
 • Typowe sytuacje i zagadnienia w pracy z klientami – analiza przypadków i metod postępowania.
 • Interaktywna gra coachingowa, w której uczestnicy będą mogli ćwiczyć coaching praktycznych umiejętności biznesowych.
 • Projektowanie i wykorzystywane narzędzi wspierających wiedzę i umiejętności coacha.

Coaching holistyczny, wielopoziomowy (zakłada, że na nasze zachowanie wpływa więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Ważne są przekonania, wartości, nawyki w myśleniu i działaniu, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Coaching holistyczny umożliwia osiąganie rezultatów  na wielu poziomach funkcjonowania jednostki).

 • Przebieg procesu coachingu wielopoziomowego.
 • Rodzaje pytań w coachingu holistycznym.
 • Identyfikacja przekonań ograniczających, powstrzymujących podejmowanie skutecznych działań.
 • Techniki pracy z  nieużytecznymi przekonaniami.
 • Wspieranie przekonań mobilizujących i motywujących do rozwoju.
 • Autocoaching – praca z przekonaniami coacha.
 • Narzędzia w pracy z nawykami w myśleniu i działaniu.
 • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji jako sygnałów do dokonywania zmian.
 • Wywoływanie i wzmacnianie stanów koniecznych do działania i realizacji celów.
 • Metody zmiany stanu emocjonalnego poprzez wizualizację, autosugestię, przewartościowanie przekonań.

NLP w Coachingu:

 • Techniki NLP wykorzystywane w coachingu do pracy  z klientem w zakresie: rozwoju i integracji osobowości, kreatywności, rozwiązywania konfliktów wewnętrznych, poprawy relacji z otoczeniem.
 • NLP Trzeciej Generacji – coaching generatywny wg Dilts’a (koncentruje się na najwyższych poziomach tożsamości, wizji i misji).

Prowadzący

Małgorzata Fryszkiewicz – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Steven Giligan oraz Joseph O’Conor. Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Trener Biznesu” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Od 15 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, umiejętności menedżerskich, komunikacji interpersonalnej, budowania samodoskonalącej się organizacji, asertywności i efektywnej komunikacji interpersonalnej, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, radzenia sobie ze stresem, kreatywności, negocjacji handlowych, zarządzania czasem, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć. Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne. Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu. Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych. 

Cezary Fryszkiewicz – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 21-letnie doświadczenie zawodowe. Od 15 lat prowadzi szkolenia z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, menedżerskich i automotywacji. Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Brian Tracy. Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań. Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Trener Biznesu” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji.

Terminy

I spotkanie: 15 - 16 września 2012
II spotkanie: 13 - 14 października 2012
III spotkanie: 17 - 18 listopada 2012
IV spotkanie: 15 - 16 grudnia 2012
V spotkanie: 12 – 13 stycznia 2013
VI spotkanie: 1 - 3 lutego 2013 (spotkanie trzydniowe - ostatni dzień przeznaczony jest na egzamin praktyczny).

Miejsce

Europejski Instytut Psychologii Biznesu
ul. Bartnicza 5
20-810 Lublin

Cena

Koszt uczestnictwa dla 1 osoby (12 dni - 96 godzin lekcyjnych):

4200 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: Koszt uczestnictwa w szkoleniach – 6 spotkań (96 godzin lekcyjnych), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia Akademii.

Kontakt

Anna Żurawiecka
Specjalista ds. szkoleń
e-mail: biuro@eipb.pl
Tel. 81 532 21 76

Informacje dodatkowe

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2012 roku! 
www.eipb.pl

Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint