Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Kursy i szkolenia Kursy i szkolenia

Life Coaching START UP - studia podyplomowe

 • Czas trwania: 12 miesięcy
 • Cena11700.00 zł
 • Ocena:
  Ocena: 0/6

Organizator:

Plac Defilad 1, XII piętro, 00-901 Warszawa
zobacz profil

Masz pytanie?
tel.: 22 656-71-87
e-mail: info@collegium.edu.pl

LIFE COACHING START UP - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe Collegium Civitas we współpracy z Centrum Life Coaching Polska.

Akredytowane studia Life Coaching Start Up!


Life Coaching Start Up to jedyny program studiów podyplomowych z zakresu Life Coachingu, którego program został zaakceptowany przez ICF (Approved Coach Specific Training Hours ACSTH ). Akceptacja przez Międzynarodową Konfederację Coachów ICF oznacza, że program spełnia 121,5 godzin szkoleniowych oraz uprawnia absolwentów do przystąpienia do egzaminu ICF i w ten sposób stania się akredytowanym przez ICF coachem. Akredytacja jest uznawana na całym świecie. Life coaching to dynamicznie rozwijający się nurt coachingu w Polsce, drugi obok business coachingu.

Program w części 121,5 h zegarowych jest akredytowany przez International Coach Federation (ICF) - największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku, obecnie liczy ponad 19 000 członków zrzeszonych w ponad 130 krajach. ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową. Działania ICF poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń.

Absolwenci otrzymają:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikaty ukończenia akredytowanych w ICF godzin zajęć (121,5 h),
 • certyfikat udziału w 7 godzinach mentoringu według wymogów ICF wymaganych do certyfikatu ACC.

Studia umożliwiają:

 • Przystąpienie do egzaminu na certyfikowanego coacha ACC największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów,
 • Spełniają wymóg godzin szkoleniowych 121,5 godz w ramach 162 godz studiów (do egzaminu na poziomie pierwszym ACC jest wymagane 60 godzin),
 • Rzetelnie rozwijają kompetencję i metodologię coacha zgodne ze światowymi standardami ICF.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • kluczowych kompetencji coacha określonych przez ICF,
 • struktury rozmowy coachingowej,
 • tworzenia układu coachingowego,
 • socjologicznych i psychologicznych aspektów coachingu,
 • coachingu rodzicielskiego,
 • coachingu wellness,
 • coachingu związków i relacji,
 • coachingu międzykulturowego.

Studia skierowane są do wszystkich osób zdecydowanych pracować jako coach i zainteresowanych uzyskaniem akredytacji ICF w celu podniesienia swojej wiarygodności oraz systematycznym rozwojem kompetencji life coachingowych na ścieżce ICF.

Program studiów skonstruowany jest jako proces własnego rozwoju. Stwarza możliwość praktycznych ćwiczeń i superwizji. Kładzie nacisk na przygotowanie do egzaminu i poznanie ścieżki rozwoju ICF.

Absolwent studiów zdobywa certyfikat ACSTH i dyplom Life Coacha.

Program

Program* obejmuje 162 godzin, realizowanych przez 2 semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.

Ramowy program* studiów:

1. Wprowadzenie do life coachingu:

 • czym jest life coaching, rodzaje, szkoły, różnice w podejściach, postawa i etyka coacha - 18 godz.,
 • tworzenie układu coachingowego - 18 godz.,
 • przemiany kulturowo-cywilizacyjne współczesnych społeczeństw - 5 godz.,
 • różnice między terapeutą a lifecoachem - 5 godz.,

2. Warsztat umiejętności life coacha:

 • model rozmowy coachingowej - 10 godz.,
 • kompetencje life coacha - 8 godz.,

3. Coaching w zastosowaniu:

 • parent coaching - 18 godz.,
 • coaching związków i relacji - 18 godz.,
 • wellness coaching - zdrowie i równowaga życiowa - 18 godz.,
 • coaching międzykulturowy - 8 godz.,
 • przygotowanie do praktyki coacha z elementami mentoringu - 18 godz.

4. Obrony i superwizje:

 • obrona pracy dyplomowej - 8 godz.,
 • superwizje i mentoring - 10 godz.

Z uwagi na praktyczny charakter warunkiem zaliczenia studiów jest:

 • obecność na minimum 142 godzinach zajęć,
 • 9 godzin praktyki coachingowej z uczestnikami i 7,5 praktyki z klientem zewnętrznym,
 • praca dyplomowa i superwizja.

*program może ulec nieznacznym zmianom 

Prowadzący

Kierownikiem studiów jest Iwona Kubiak – certyfikowany coach ACC, członek ICF, związana z Coach U, absolwentka ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching Program) w CRR European, trenerka biznesu oraz licencjonowana trenerka „Coaching Clinic – coachingowe przywództwo”. Od 5 lat pracuje z menedżerami w ramach studiów podyplomowych, posiada 11-letnie doświadczenie w rozwoju potencjału osobistego i bogatą praktykę w różnorodnych metodach holistycznych, jak: Breath Integration, NLP, Voice Dialogue, ustawienia systemowe, podejście ericksonowskie (Instytut Ericksonowski) czy Emotional Freedom Technique. Wcześniej właściciel firmy szkoleniowo-doradczej, teraz partner Centrum Life Coaching Polska. Z wykształcenia mgr psychologii UW.

Zajęcia na studiach prowadzą wykładowcy Collegium Civitas oraz wyspecjalizowani trenerzy Centrum Life Coaching Polska, m.in.:

Kaja Kozłowska - Członek International Coach Federation (ICF), certyfikowany coach ACC oraz Zen Coach, licencjonowany trener „Coaching Clinic - Coachingowe przywództwo”. Z wykształcenia socjolog (UW 1997), absolwentka dwuletniego, wstępnego szkolenia w Studium Psychoterapii POP,  Coach U Graduate. Założycielka oraz Partner Zarządzający w Centrum Life Coaching Polska. Pracuje jako life coach, prowadzi zajęcia coachingu rodzicielskiego oraz programy rozwojowe kierowane do kobiet. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny marketingu, promocji oraz public relation. Jest członkiem Zarządu Fundacji PORTA - wspierającej mniejszości społeczne i etniczne

Sylwester Adamczuk – od kilku lat prowadzi projekty wdrażania zmian organizacyjnych w firmach z różnych branż. Posiada wykształcenie techniczne i menadżerskie – MBA University of Illinois oraz certyfikat Trenera NLP. Obecnie prowadzi projekty rozwojowe dla pracowników jednej z firm branży ubezpieczeniowej w Polsce. Promuje ideę coachingu w firmach i w ramach współpracy z uczelniami wyższymi. Podczas sesji life coachingu kładzie nacisk na wartości oraz bycie w równowadze.

Grzegorz Piotr Pawłowski – certyfikowany coach ICC, trener biznesu, trener rozwoju osobistego, od 2000 roku prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. Instruktor Hatha Jogi, specjalista w zakresie wellness coaching i szkoleń antystresowych. Ma bogate doświadczenie w zakresie sesji indywidualnych i warsztatów rozwojowych. Z wykształcenia mgr fizyki.

dr Magdalena Łużniak-Piecha - psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii międzykulturowej, psychologii zarządzania, a także seksuologii. Interesuje się mentoringiem i coachingiem międzykulturowym, w tych dziedzinach prowadzi zarówno programy badawcze, jak i działalność doradczą i edukacyjną. Była Vice-President Polish Psychologists’ Association z siedzibą w Londynie, prowadzi badania w ramach Research Unit PPA. Prezes Instytutu Społecznych Działań Międzykulturowych. Autorka opracowań naukowych i publicystycznych z dziedziny zarządzania międzykulturowego i adaptacji kulturowej.

dr Bartłomiej Walczak – socjolog, antropolog kultury, kierownik oraz uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych. Autor ekspertyz i analiz m.in. dla Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji im. Stefana Batorego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Narodowego Centrum Kultury. W 2009 r. ukazała się jego książka „Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii” (Warszawa 2009).  

Terminy / Harmonogram

Terminy zjazdów w r.a. 2013/2014*

Semestr jesienny

16-17.11.2013 Warszawa
14-15.12.2013 Warszawa
18-19.01.2014 Warszawa
01-02.02.2014 Warszawa

Semestr wiosenny
08-09.03.2014 Warszawa
22-23.03.2014 Warszawa
05-06.04.2014 Warszawa
17-18.05.2014 Warszawa
21-22.06.2014 Warszawa

*harmonogram może ulec nieznacznym zmianom

Godziny zajęć:
Sobota: 9:00 - 18:00
Niedziela 9:00 - 16:15

*godziny mogą ulec przesunięciom 

Miejsce 

Collegium Civitas
Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki 
00-901 Warszawa 

Cena

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas
pokój 1210, XII p. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
rekrutacja@collegium.edu.pl 
tel. 22 656 71 89 

Informacje dodatkowe

http://www.civitas.edu.pl/life_coaching_start_up

Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint