Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Kursy i szkolenia Kursy i szkolenia

Sprzedaż

 • Czas trwania: 8 godzin
 • Terminy: informacja u organizatora
 • Cena2500.00 zł
 • Ocena:
  Ocena: 0/6

Organizator:

Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów
zobacz profil

Masz pytanie?
tel.: 32 661-12-00
e-mail: biuro@treco.pl

DLA KOGO

„Każdy z nas żyje, coś sprzedając”
(Robert Louis Stevenson)

Nie jest sztuką stworzyć produkt. Sztuką jest go sprzedać. Tylko firmy, które potrafią dotrzeć do klientów i przekonać ich do zakupu, mają szansę przetrwania. Dlatego właśnie, niezależnie od sytuacji na rynku, dobry sprzedawca zawsze znajdzie pracę i otrzyma za nią atrakcyjne wynagrodzenie. Umiejętności zdobyte na tym szkoleniu stanowią początek drogi do stania się takim właśnie sprzedawcą. Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby mające w swojej pracy kontakt z klientem, a zwłaszcza handlowców, pracowników działu obsługi klienta, menedżerów sprzedaży oraz właścicieli firm. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają:

 • przebieg procesu sprzedaży i znaczenie jego poszczególnych etapów,
 • zasady obsługi klienta,
 • sposoby badania potrzeb klienta i ich zastosowanie w procesie sprzedaży,
 • metody budowania pozytywnych relacji z klientem,
 • techniki podtrzymywania kontaktu z klientem,
 • podstawowe błędy w komunikacji z klientem,
 • wpływ mowy ciała na relacje z klientem i proces sprzedaży,
 • podstawowe zasady autoprezentacji i budowania wizerunku profesjonalisty,
 • zasady budowania skutecznych ofert handlowych,
 • najczęstsze błędy popełniane przez sprzedawców.

PROGRAM

1. Cele sprzedażowe - planowanie sukcesu sprzedażowego

 1. Korzyści płynące z wyznaczania celów.
 2. Metody wyznaczania efektywnych celów.
 3. Planowanie celów.

2. Motywacja w procesie sprzedaży

 1. Analiza profili motywacyjnych.
 2. Podstawowe techniki automotywacji.
 3. Określanie profilu motywacyjnego klienta.
 4. Wykorzystanie motywacji jako narzędzia sprzedażowego.

3. Wizerunek w procesie sprzedaży

 1. Firma i produkt.
 2. Czynniki wpływające na wizerunek (m.in. Internet).

4. Znaczenie roli handlowca

 1. Klient jest najważniejszy.
 2. Priorytety handlowca.
 3. Budowanie kontaktu.
 4. Asertywność w pracy handlowca.

5. Rodzaje klientów - Typologie klientów wg Junga

6. Struktura sprzedaży

 1. Hierarchia potrzeb klienta.
 2. Jak rozpoznać potrzeby klienta - techniki słuchania i zadawania pytań.
 3. Stosowanie języka korzyści.
 4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach (brak zainteresowania, zastrzeżenia).
 5. Zamykanie sprzedaży.

7. Komunikacja w kontaktach z klientem.

 1. Komunikacja niewerbalna - mowa ciała.
 2. Komunikacja werbalna.
 3. Rozmowa telefoniczna.
 4. Przeszkody w skutecznej komunikacji.

8. Proces podejmowania decyzji przez klientów

 1. Czynniki praktyczne i emocjonalne.
 2. Wpływ nawyków na podejmowanie decyzji o zakupie.
 3.  Metody wpływania na decyzję klienta.

9. Negocjacje handlowe

 1. Przygotowanie do negocjacji.
 2. Analiza konkurencji.
 3. Określanie pozycji negocjacyjnej.
 4. Cena i co jeszcze?
 5. Potrzeby klienta jako podstawa negocjacji handlowych.
 6. Podstawowe techniki negocjacji handlowych.

EFEKTY:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają:

 • techniki wyznaczania efektywnych celów i sposoby ich realizacji,
 • metody określania profili motywacyjnych i możliwości ich wykorzystania,
 • wpływ wizerunku na proces sprzedaży i sposoby jego kształtowania,
 • znaczenie analizy transakcyjnej w komunikacji z klientem,
 • manipulacje stosowane przez klientów i sposoby radzenia sobie z nimi,
 • metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami we współpracy z klientem,
 • czynniki wpływające na decyzje podejmowane przez klientów,
 • techniki wywierania wpływu na klienta,
 • podstawowe zasady efektywnych negocjacji handlowych,
 • możliwości zastosowania networkingu w pozyskiwaniu nowych klientów.

Szkolenie pozwoli ci w praktyczny sposób zapoznać się z zaawansowanymi narzędziami kształtowania procesu sprzedaży i relacji z klientami. Umożliwi ci ono lepsze zrozumienie różnorodnych zachowań klientów oraz czynników wpływających na podejmowanie przez nich decyzji.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 1. Będziesz mógł zwiększyć swoją motywację do pracy dzięki efektywnemu wyznaczaniu celów i znajomości swojego profilu motywacyjnego.
 2. Nauczysz się skutecznie przekonywać klientów do zakupu dzięki zastosowaniu indywidualnych profili motywacyjnych oraz świadomości czynników wpływających na proces podejmowania decyzji.
 3. Będziesz świadomie kształtował i wykorzystywał wizerunek twojej firmy i sprzedawanych przez ciebie produktów.
 4. Staniesz się świadomym manipulacji ze strony klientów oraz nauczysz się im przeciwdziałać.
 5. Nabędziesz umiejętności potrzebne do efektywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z klientem.
 6. Skuteczniej przekonasz klienta do zakupu dzięki znajomości zasad argumentacji i wywierania wpływu.
 7. Nauczysz się uzyskiwać korzystne dla obu stron warunki współpracy dzięki poznaniu podstawowych technik negocjacji handlowych.
 8. Powiększysz grono potencjalnych klientów.
 9. Nauczysz się prawidłowo reagować na różnorodne zachowania klientów w celu zapewnienia najbardziej efektywnej sprzedaży.

METODOLOGIA

Wykład - zapoznanie uczestników z podstawowymi informacja z zakresu rekrutacji. 

Dyskusja - przedstawienie stanowisk różnych osób, wymiana doświadczeń, szukanie odpowiedzi.

Studium przypadku - umożliwia zaangażowanie grupy w konkretne zadanie. Daje duże możliwości obserwacyjne i wyciągania wniosków.

Praca w grupach, gry - zaangażowanie z poszczególne zadania osób, które będą działały na rzecz swojej grupy.

Ćwiczenia indywidualne - możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, rozwijania swojej kreatywności i pewności siebie.

Icebraker - przerywniki pomiędzy zajęciami na pobudzenie aktywności uczestników.

KONTAKT

Biuro projektu
tel. 507 298 333


Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint