Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Kursy i szkolenia Kursy i szkolenia

Zarządzanie sobą w czasie

 • Czas trwania: 8 godzin
 • Terminy: informacja u organizatora
 • Cena2500.00 zł
 • Ocena:
  Ocena: 0/6

Organizator:

Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów
zobacz profil

Masz pytanie?
tel.: 32 661-12-00
e-mail: biuro@treco.pl

DLA KOGO

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, którym zależy na rozwinięciu umiejętności w zakresie wyznaczania właściwych celów i priorytetów oraz optymalnego zarządzania czasem.

PROGRAM

1. Czas
a) indywidualne style postrzegania czasu,
b) ustalanie właściwych celów i priorytetów,
c) strach przed porażką jedną z barier w ustalaniu celów,
d) krzywa wydajności i koncentracji.

2. Sporządzanie budżetu czasu
a) rozpoznanie, ocena i eliminacja tzw. "zjadaczy czasu"- w tym inni ludzie jako "złodzieje czasu",
b) przykłady sytuacji, w których inne osoby nie szanują naszego czasu,
c) zasady ustalania celów,
d) asertywne wspomaganie realizacji celów.

3. Klucz do sukcesu - PLANOWANIE

4. Poznanie narzędzi do planowania i organizacji czasu
a) reguły ustalania priorytetów: PARETO, EINSENHOVER, zarządzenie przez cele,
b) reguły planowania: Zasada 60:40, Analiza ABC, Strefy buforowe, Kamienie milowe, metoda ALPEN.

5. Rozwinięcie samodyscypliny i umiejętności optymalnego zarządzania swoimi zasobami i możliwościami - rozwiązywanie problemów z czasem
a) charakterystyka i strategie osób efektywnie dysponujących czasem,
b) technika pozytywnego nastawienia, zapamiętywanie informacji,
c) przyczyny zwlekania,
d) radzenie sobie ze stresem - presja czasu.

6. Delegowanie zadań

7. Kontrola
a) określenie bieżącej sytuacji - jak jest teraz,
b) określenie jak powinno być,
c) praca nad zmianą.

EFEKTY:

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy poprawią oraz nabędą umiejętności: 

 • identyfikowania i radzenia sobie ze "ZŁODZIEJAMI CZASU",
 • asertywnego radzenia sobie z  sytuacjami nieszanowania czasu,
 • wydajnego gospodarowania czasem,
 • określania celów osobistych i  zawodowych,
 • USTALANIA I HIERARCHIZOWANIA PRIORYTETÓW,
 • efektywnego planowania (również pracy zespołowej),
 • kontrolowania postępu pracy,
 • skutecznego radzenia sobie ze stresem - PRESJĄ CZASU.

METODOLOGIA

Wykład - zapoznanie uczestników z podstawowymi informacja z zakresu rekrutacji. 

Dyskusja - przedstawienie stanowisk różnych osób, wymiana doświadczeń, szukanie odpowiedzi.

Studium przypadku - umożliwia zaangażowanie grupy w konkretne zadanie. Daje duże możliwości obserwacyjne i wyciągania wniosków.

Praca w grupach, gry - zaangażowanie z poszczególne zadania osób, które będą działały na rzecz swojej grupy.

Ćwiczenia indywidualne - możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, rozwijania swojej kreatywności i pewności siebie.

Icebraker - przerywniki pomiędzy zajęciami na pobudzenie aktywności uczestników.

KONTAKT

Biuro projektu
tel. 507 298 333

Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint