Wyszukiwanie

wyszukiwanie zaawansowane >

Kursy i szkolenia Kursy i szkolenia

Rekrutacja i selekcja pracowników

 • Czas trwania: 8 godzin
 • Terminy: informacja u organizatora
 • Cena2500.00 zł
 • Ocena:
  Ocena: 0/6

Organizator:

Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów
zobacz profil

Masz pytanie?
tel.: 32 661-12-00
e-mail: biuro@treco.pl

DLA KOGO

„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji”.
(Eurypides)

Ludzie są najcenniejszym zasobem każdej organizacji oraz podstawą jej funkcjonowania i rozwoju. To właśnie te firmy, które potrafią znaleźć i utrzymać najlepszych pracowników, stają się niekwestionowanymi liderami w obszarze swojej działalności. Kluczem do sukcesu jest umieszczenie właściwej osoby na właściwym miejscu. I temu właśnie poświęcone będzie to szkolenie. Dlatego też do udziału w nim zapraszamy zarówno menedżerów i właścicieli firm, jak i pracowników działów rekrutacji.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają:

 • Znaczenie i przebieg procesu rekrutacji.
 • Różnorodne narzędzia rekrutacyjne.
 • Metody pozyskiwania kandydatów.
 • Sposoby badania potrzeb w zakresie rekrutacji.
 • Rodzaje kompetencji poszukiwanych u kandydatów.
 • Zasady sporządzania ogłoszeń rekrutacyjnych.
 • Metody analizy dokumentów rekrutacyjnych.
 • Zasady przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych.
 • Rodzaje pytań rekrutacyjnych i zasady ich doboru.
 • Metody oceny kandydatów.
 • Najczęstsze błędy popełniane w procesie rekrutacji.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. REKRUTACJA I SELEKCJA
  a) Znaczenie procesu planowania i zatrudniania pracowników.
  b) Identyfikacja potrzeb pracodawcy.
  c) Planowane etapy rekrutacji.
 2. NARZĘDZIA REKRUTACYJNE
  a) Rodzaje i metody prowadzenia rekrutacji w kontekście strategii firmy.
  b) Wady i zalety poszczególnych metod rekrutacyjnych.
  c) Możliwości zastosowania metod rekrutacyjnych.
 3. PROCES REKRUTACJI
  a) Przygotowanie i planowanie procesu.
  b) Badanie potrzeb.
  c) Określanie pożądanego profilu (zadaniowego, kompetencyjnego, osobowościowego).
  d) Dobór odpowiednich narzędzi.
  e) Komunikacja z kandydatami.
 4. PROFIL KOMPETENCYJNY
  a) Opis stanowiska.
  b) Rodzaje kompetencji. Zakres odpowiedzialności.
  c) Dobór kompetencji do stanowiska.
  d) Metody oceny kompetencji.
 5. ŹRÓDŁA POZYSKANIA KANDYDATÓW
  a) Rekrutacja wewnętrzna: tworzenie listy kandydatów.
  b) Rekrutacja zewnętrzna: ogłoszenia w prasie i internecie, korzystanie z usług firm doradztwa personalnego.
 6. OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
  a) Najważniejsze elementy - struktura ogłoszenia.
  b) Dopasowanie do poszukiwanego profilu kandydata.
  c) Redagowanie ogłoszeń.
  d) Podstawowe sposoby dotarcia do kandydatów.
 7. DOKUMENTY REKRUTACYJNE
  a) Rodzaje dokumentów rekrutacyjnych.
  b) Metody analizy dokumentów rekrutacyjnych.
  c) Na co zwracać uwagę.
  d) Najczęstsze błędy.
 8. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
  a) Przygotowanie rozmowy.
  b) Przebieg rozmowy.
  c) Rodzaje pytań rekrutacyjnych.
  d) Podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej.
  e) Badanie motywacji kandydata do pracy.
  f) Kryteria oceny.
  g) Selekcja kandydatów.
 9. WYBÓR ODPOWIEDNIEJ OSOBY
  a) Złożenie oferty pracy.
  b) Kontakt z pozostałymi osobami - przekazanie informacji zwrotnej dla kandydatów odrzuconych.
  c) Zatrudnienie kandydata.
 10. BUDOWANIE ŚCIEŻEK KARIER W ORGANIZACJI - SKUTECZNY DZIAŁ HR.

EFEKTY

Szkolenie pomoże ci efektywniej określać kompetencje i cechy osobowości pożądane u osoby mającej pracować na danym stanowisku. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej wyłonić najlepszego kandydata oraz ograniczyć koszty związane z procesem rekrutacji.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Lepiej zrozumiesz znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w firmie.
 • Ograniczysz koszty związane z rekrutacją - dzięki umiejętności dopasowania kompetencji do potrzeb danego stanowiska.
 • Będziesz umiał dobrać najlepsze w danej sytuacji narzędzia rekrutacyjne.
 • Poznasz różnorodne sposoby dotarcia do kandydatów.
 • Nauczysz się świadomie planować proces rekrutacji.
 • Nauczysz się tworzyć ogłoszenia rekrutacyjne zgodne z profilem poszukiwanych kandydatów.
 • Dowiesz się, w jaki sposób szybko i efektywnie analizować dokumenty rekrutacyjne.
 • Poznasz różnorodne pytania rekrutacyjne oraz nauczysz się dobierać
  je do potrzeb danej sytuacji.
 • Przećwiczysz przeprowadzanie rozmowy rekrutacyjnej.
 • Nauczysz się, w jaki sposób dokonać oceny kandydata na podstawie dostępnych danych oraz jak przeprowadzić analizę porównawczą kandydatów.

METODOLOGIA

Wykład - zapoznanie uczestników z podstawowymi informacja z zakresu rekrutacji. 

Dyskusja - przedstawienie stanowisk różnych osób, wymiana doświadczeń, szukanie odpowiedzi.

Studium przypadku - umożliwia zaangażowanie grupy w konkretne zadanie. Daje duże możliwości obserwacyjne i wyciągania wniosków.

Praca w grupach, gry - zaangażowanie z poszczególne zadania osób, które będą działały na rzecz swojej grupy.

Ćwiczenia indywidualne - możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, rozwijania swojej kreatywności i pewności siebie.

Icebraker - przerywniki pomiędzy zajęciami na pobudzenie aktywności uczestników.

KONTAKT

Biuro projektu
tel. 507 298 333

Dolacz do nas

Mój panel

Dodaj nowy moduł
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint