Wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 94 wyniki w dziale Metafory

Możesz zawężyć ilość dopasowań korzystając z wyszukiwarki zaawansowanej.
 • Patryk Chrzan
  10 lutego 2011 12:30

  Nieetyczne zachowanie jest jak wabienie ptaków zatrutym ziarnem - człowiek karmiący ptaki kojarzy się z kimś troszczącym się o zwierzęta, pełen współczucia dla braci mniejszych. Zarazem osobnik, który w ten sposób przyczynia się do zmniejszania populacji, staje się kimś wyzutym z uczuć i bezwzględnym. Etyka i moralność są dziedzinami znajdującymi się często na uboczu ludzkiej aktywności – traktowane przez jednych jako coś normalnego i naturalnego, a przez innych jako zbędny balast przy zdążaniu do celu. Tymczasem osoba postępująca etycznie zyskuje na wizerunku, jawi się jako osoba wiarygodna i rzetelna.

 • Andrzej Waligórski
  10 lutego 2011 12:34

  Dwuznaczna sytuacja to jak zaproszenie dla myszy na śniadanie wysłane przez kota - dwuznaczna sytuacja jest tak naprawdę jednoznaczna. Zawiera w sobie zarówno jasną i wykreowaną stronę, służącą zaciemnieniu prawdziwych intencji, jak i ciemny, rzeczywisty aspekt. Prawdziwy cel ukryty jest pod płaszczykiem dobrych intencji, solennych zapewnień i składanych gwarancji. Nie można jednak dać się zwieść przedstawieniu i pamiętać o prawdziwej naturze drugiej strony, gdyż ludzie szybko i łatwo się nie zmieniają.

 • Joanna Wajs
  28 marca 2011 15:18

  Skłonność do nadmiernego ryzyka jest jak granica wyobraźni, za którą wszystko staje się nieostre - gdyż przekraczając pewne granice jasności i konkretności, można wpaść w wieloznaczność i niezrozumienie. Prawo powinno być czytelne i jednoznaczne, choć jest to raczej wskazanie kierunku działań, a nie jednoznaczny wymóg. Przepisy prawne nie mogą dawać zbyt wielu możliwości interpretacji, bo wtedy powstaje ryzyko rozumienia go zgodnie z własnym interesem. Podobnie w sferze finansów, choć kwestia ryzyka wpisana jest w jej charakter, przekraczanie pewnych rozgraniczeń może prowadzić do rozmycia intencji i motywacji. Inwestycja może przestać być widziana jako ryzykowna, ale już jako próba spekulacji albo świadomej straty, gdy będzie się z tym wiązać możliwość uzyskania znacznego odszkodowania. Wyznaczenie sobie pewnych zasad i ograniczeń jest również bardzo istotnym aspektem w zarządzaniu, gdyż określone decyzje i polecenia muszą być zrozumiałe dla pracowników, którzy będą je realizować. Brak umiaru we własnych działaniach może doprowadzić, że zatraci się gdzieś sens, bo wszystko zacznie jawić się względnie, co może obniżyć motywację.

 • Joanna Wajs
  28 marca 2011 15:22

  Sumienna powtarzalność jest jak ścieżka w zbożu wydeptana przez jeże - gdyż od jednorazowego i spektakularnego działania lepsze są mniejsze, ale nieustannie powtarzane. Wielki zapał często okazuje się słomiany i nie doprowadza do żadnych trwałych skutków, a jedynie do pewnej demonstracji chęci. Tymczasem w dziedzinie informatyki, konieczne jest nauczenie się pewnej powtarzalności, gdyż aby zrozumieć specyfikę działania jakiegoś programu, trzeba go regularnie używać i stopniowo poznawać inne możliwości jego zastosowania. Powściąganie swoich chęci kreatywnego rozstrzygania materii prawa sprzyja jednolitemu interpretowaniu określonych przepisów, co stwarza zaufanie i szacunek do prawa oraz poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. Takie przekonanie daje wrażenie większej swobody działania, także w sferze finansów, gdyż można wierzyć, że poczynione kroki nie zostaną zakwalifikowane jako niezgodne z duchem obowiązującego prawa. Przyswojenie sobie żelaznej konsekwencji w pewnym zakresie podejmowanych decyzji, sprzyja także stworzeniu wizerunku człowieka godnego zaufania i przewidywalnego, co ma szczególne znaczenie w biznesie.

 • Joanna Wajs
  28 marca 2011 15:23

  Zdobywanie zaufania jest jak wiewiórka, która nie zakopie orzecha, dopóki patrzysz - bo, aby zasłużyć na zaufanie trzeba przekonać o swoich pozytywnych intencjach. Siła oddziaływania tkwi bowiem w czynach, a nie w często pustych i  życzeniowych deklaracjach. Potrzeba zdobycia zaufania szczególnie jest widoczna w sferze finansów, bo trudno liczyć jedynie na dobre wrażenie, gdy w grę wchodzą pieniądze i rozliczenia. Łatwiej również negocjuje się z osobą lub organizacją, z którą mieliśmy już wcześniej dobre kontakty, a współpraca przebiegała bez większych zgrzytów. Pierwsze spotkanie jest jak zetknięcie się dwóch „tabula rasa” - czystych kart, które będą niebawem zapisywane. Oczywiście wygląd, maniery, sposób bycia oraz metody prezentowania swoich opinii i racji mają bardzo duże znaczenie, szczególnie w pierwszej fazie rozmów. Zarazem szybko ulegną one rozwianiu, gdy w przypadku konkretnych działań, nie będzie już tak dobrze. Człowiek przemawiający do obcych sobie ludzi musi wzbudzić poczucie sympatii, przekonanie, że „ten człowiek nie zabierze nam orzeszka i spokojnie możemy go zakopać na jego oczach." Z pewnością będzie to trudne do osiągnięcia po jednym tylko, choćby niezwykle płomiennym, przemówieniu. Pamiętać jednak należy, że spójny, przekaz powtarzany przy każdej nadarzającej się okazji, podparty choćby drobnymi gestami, które będą  ilustrować wygłaszane deklaracje, z pewnością ugruntuje to przekonanie.

 • Bartosz Wiczkowski
  16 marca 2011 17:14

  Niesprawiedliwa i nieoczekiwana ocena bywa jak rana zadana białym i czystym papierem - w obu przypadkach sprawa jest nagła i nieoczekiwana. 

 • Piotr Macierzyński
  24 lutego 2011 17:22

  Niedopasowana grupa jest jak zespół z perkusistą grającym szybciej od reszty - źle uformowana grupa współpracowników nigdy nie będzie pracować efektywnie i wydajnie. Jedni będą pracować szybciej i sprawniej, a drudzy przez swoje spóźnienie i mniejszy wkład będą obniżać ocenę całej grupy. 

 • Antoni Kępiński
  24 lutego 2011 17:08

  Rozwaga w działaniu jest jak świadomość, że w chwili decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość - nasze plany i marzenia po podjęciu decyzji przestają być częścią przyszłości, ale w krótkim czasie przechodzą do przeszłości i trzeba wypracować sobie nowe cele.    

 • Patryk Chrzan
  24 lutego 2011 17:15

  Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji jest sprawą tak naturalną, że żaden naukowiec tego nie udowodni - bowiem trudno jest argumentować naukowo to, co jest zupełnie naturalne. 

 • Walt Whitman
  24 lutego 2011 17:10

  Umiejętność zwrócenia uwagi jest jak pokazanie jednej kropli z grzmiącego oceanu - trudno jest zwrócić uwagę klienta w sytuacji, gdy wokół niego jest tak wiele różnorodnych ofert i zachęt do kupna. 

 • Piotr Macierzyński
  24 lutego 2011 17:18

  Małomówny sprzedawca jest jak malarz, który nie czuje perspektywy - nieodpowiednie przeszkolenie lub brak określonych cech charakteru może stanowić decydujący argument, świadczący o niedostosowaniu do danego zawodu. 

 • Sławomir Elsner
  24 lutego 2011 16:57

  Kreowanie rzeczywistości jest jak wchłanianie świata i oddawanie go w zmienionej postaci - człowiek ambitny jest w stanie skutecznie planować swoją przyszłość. Każdy może być „kowalem swego losu” pod warunkiem, że przyjmie śmiałą postawę wobec świata. 

 • Janina Barbara Sokołowska
  18 lutego 2011 12:19

  Nierealne zamiary są jak trzymanie słońca na sznurku - nierealny zamiar lub decyzja to element rozbijający cały projekt. Trzeba zawsze zdawać sobie sprawę z własnych możliwości i nie porywać się na zadania, które są w danym momencie nieosiągalne. 

 • Mitologia grecka
  8 lutego 2011 08:36

  Dobre motywowanie jest jak odradzający się na nowo Feniks - dobrze umotywowany człowiek z jasno wskazanym celem potrafi, pomimo niedogodności i porażek, ponownie podejmować powzięte wyzwanie.  

 • Justyna Kędzia
  28 lipca 2011 15:54

  Nauka z trenerem jest jak wycieczka z przewodnikiem - to podążanie krok po kroku za znawcą danego obszaru.

 • Justyna Kędzia
  28 lipca 2011 15:53

  Nieprzemyślane słowo jest jak ostrze strzały - bo wielki ból drugiej osobie mogą zadać bezmyślnie wypowiedziane słowa.  

 • Justyna Kędzia
  28 lipca 2011 15:52

  Spełnienie jest jak promienny uśmiech o świcie - tylko człowiek spełniony cieszy się z nadchodzącego nowego dnia.

 • Justyna Kędzia
  28 lipca 2011 15:50

  Zdobywanie wyznaczonego celu jest jak chodzenie boso po asfalcie - trzeba być świadomym, że zanim dotrze się na miejsce, można się mocno poranić.

 • Henri Poincaré
  28 lipca 2011 15:28

  Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką - podobnie jak sterta cegieł nie jest domem.

 • Agata Kaczyńska
  28 lipca 2011 15:31

  Skuteczna autoprezentacja jest jak pokaz magii - wywieramy wrażenie i kreujemy iluzję samego siebie.

Dolacz do nas

Wyszukiwanie zaawansowane

Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint