Wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 22 wyniki w dziale Programy szkoleniowe

Możesz zawężyć ilość dopasowań korzystając z wyszukiwarki zaawansowanej.
 • Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników

  Tematyka: Rekrutacja i selekcja pracowników Cele: Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i prowadzenia skutecznej i optymalnej kosztowo rekrutacji i selekcji pracowników Korzyści: W c...

 • Telemarketing

  Tematyka: Telemarketing Cele: Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji przez telefon. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i za firmę, w której pracuję. Poznanie specyficznych technik rozmowy telefonicznej. Budowanie więzi z klientem przez telef...

 • Sukces w sprzedaży

  Cele: zbudowanie wizerunku skutecznego sprzedawcy, wykorzystanie nowoczesnych  technik sprzedaży, doskonalenie umiejętności szybkiego pozyskiwania klientów, ugruntowanie wiedzy o procesie i rodzajach sprzedaży, dostrzeżenie istoty podstawowych komponentów sprzedaż...

 • Wzmocnij swoją odporność na stres

  Tematyka:  Stres- Zarządzanie własnym poziomem stresu Cele:  Uczestnicy poznają pojęcie stresu, mechanizmy powstawania i jego symptomy  Przećwiczą rozpoznawanie symptomów stresu Określą własne sposoby reagowania w sytuacji stres Rozwiną umiejętność konstr...

 • Stres - zarządzanie własnym poziomem stresu

  Tematyka: Stres. Zarządzanie własnym poziomem stresu. Cele: Zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie: rozpoznawania objawów stresu i ich redukcji; rozpoznawania przyczyn stresów we własnym życiu, ich skutków oraz zapobiegania im; metod pozwal...

 • Motywujący Szef

  Tematyka: Zarządzanie zespołem Delegowanie zadań Szef Lider Motywowanie pozafinansowe  Cele: zbudowanie autorytetu wpływowego lidera, wypracowanie narzędzi skutecznie motywujących pracowników, doskonalenie kompetencji odpowiednich do kierowania zespołem, pogłębienie wiedz...

 • Komunikacja w procesie zmiany

  Ilość dni: 2 Tematyka: Zarządzanie zmianą Cele: Ugruntowanie przekonania pracowników, że zmiana sprzyja rozwojowi firmy i nie jest wymierzona przeciwko zatrudnionym. Zdobycie wiadomości o pięciu podstawowych komponentach zmiany, które kształtują i warunkują powodzenie proces...

 • Zarządzanie zespołem

  Tematyka: Zarządzanie zespołem Delegowanie zadań Rozmowy z pracownikami Praca zespołowa i Budowanie zespołu Komunikacja Cele: doskonalenie umiejętności menedżerskich – delegowania zadań, przekazywania informacji zwrotnej, motywowania pracowników oraz stawiania im ...

 • Sztuka wystąpień publicznych

  Tematyka: Prezentacje i wystąpienia publiczne Cele: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy: Rozwiną umiejętność: Oceny wystąpień publicznych pod kątem merytorycznym i organizacyjnym. Oceny swoich mocnych i słabych stron w tej dziedzinie. Formułowania celu wystąpienia publiczneg...

 • Profesjonalna obsługa klienta

  Tematyka: Obsługa klienta Sprzedaż Telemarketing  Cele: wzrost umiejętności komunikacyjnych w prowadzonych rozmowach z klientami, nabycie umiejętności prowadzenia rozmów z klientami w oparciu o etapy sprzedaży, budowanie wizerunku profesjonalnego spr...

 • Opłata adiacencka i renta planistyczna

  Temat: Opłata adiacencka i renta planistyczna Ilość dni: dwa Tematyka: Prawo cywilne Gospodarka nieruchomościami Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Cele: Przedstawienie pojęcia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej Sposobu uniknięcia płacenia opłaty adiacenckiej i ren...

 • Ochrona danych osobowych

  Temat: Ochrona danych osobowych Ilość dni: jeden Tematyka: Regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych Cele: Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych Uświadomienie konsekwencji prawnych, w tym karnych, w przypadku niewłaściwe...

 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości

  Temat:  Regulacja stanu prawnego nieruchomości Ilość dni: 2 Tematyka: Nieruchomości Prawo cywilne Prawo administracyjne Postępowanie administracyjne Cele: Zapoznanie uczestników z pojęciem nieruchomości w myśl obowiązujących przepisów prawa Pokazanie pojęci...

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Temat: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Ilość dni: 2 Tematyka: Gospodarka nieruchomościami Prawo cywilne Prawo administracyjne Postępowanie administracyjne Cele: Przedstawienie, czym jest użytkowanie wieczyste w myśl obowiązujących przepisów...

 • Mistrz komunikacji

  Cele: doświadczenie istoty skutecznego porozumiewania się, doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami werbalnymi i niewerbalnymi, rozwinięcie zdolności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, wykorzystanie poznanych narzędzi do dobrej komunikacji, pogłębienie wiedzy ...

 • Etykieta biznesu

  Temat: Etykieta biznesu Liczba dni:  2 Obszary: Etykieta biznesu Cele: Przekazanie wiedzy na temat prawidłowych, dobrze widzianych i kształtujących pozytywny obraz osoby sposobów zachowania w sytuacjach profesjonalnych Korzyści: W czasie szkolenia uczestnicy rozwiną umie...

 • Kobieta w biznesie

  Opis: Warsztat ma na celu uświadomienie kluczowych wartości, jakie reprezentuje kobieta pełniąca role menedżerskie lub prowadząca biznes. Ukazuje jej przewagę w świecie biznesu, ale również sygnalizuje zagrożenia i mogące pojawiać się trudności. Warsztat pogłębia wiedzę w zakresie umiejętno...

 • Profesjonalne negocjacje

  Cele: doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, uporządkowanie wiedzy na temat poszczególnych faz negocjacji, poznanie różnych taktyk negocjacyjnych, technik wpływu i doskonalenie metod ich wykorzystania, doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji oraz budowanie post...

 • Współczesna obsługa klienta

  Tematyka: Wywieranie wpływu, Obsługa klienta. Cele: poznanie profilu współczesnego klienta, uświadomienie istoty podstawowych etapów w obsłudze klienta, nabycie umiejętności posługiwania się technikami perswazyjnymi, rozwinięcie zdolności identyfikowania różnyc...

 • Sprzedaż produktów luksusowych i marek premium

  Ilość dni:  2 dni Tematyka: Sprzedaż produktów luksusowych i marek premium Sprzedaż Cele: poznanie pojęcia luksusu; zrozumienie indywidualnych potrzeb klienta luksusowego; zwiększenie  skuteczności zamykania sprzedaży produktów luksusowych; poznan...

Dolacz do nas

Wyszukiwanie zaawansowane

Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint