Wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 wyników w dziale Diagnozy

Możesz zawężyć ilość dopasowań korzystając z wyszukiwarki zaawansowanej.
 • PROFILE RightPath4

  Profile RightPath4 to interaktywne, wyjątkowe i bardzo dokładne narzędzie psychometryczne, które pomoże uzyskać obiektywne informacje na temat silnych i słabych stron osoby wykonującej profil. Pokaże, gdzie tkwi jej największy potencjał, jak reaguje w najróżniejszych sytuacjach w prac...

 • Boomerang

  Boomerang to nowoczesna analiza służąca do oceny umiejętności pracowników na danym stanowisku. Jest to analiza 360° - tzn. do udzielenia informacji zwrotnej na temat Uczestnika badania zapraszani są jego współpracownicy, przełożeni, podwładni, klienci itd. Analiza jest dostępna w ...

 • Kombinacja Puzzle DISC & Carrot

  Puzzle DISC & Carrot to połączenia 2 analiz Ensize: stylu zachowania oraz motywacji. Jest to zaawansowane narzędzie, które pozwala na rozpoznanie naszych naturalnych predyspozycji zgodnie z popularnym modelem DISC Marstona oraz diagnozuje czynniki motywujące nas do działania zgodnie z ide...

 • Puzzle DISC 360°

  Puzzle DISC 360° to nowoczesne narzędzie, które pozwala na rozpoznanie naszych naturalnych predyspozycji oraz indywidualnego stylu komunikacji zgodnie z popularnym modelem DISC Marstona. Analiza pokazuje nasz naturalny sposób zachowania oraz to, jak dostosowujemy się do otoczenia....

 • Termometr

  Termometr to kompletne narzędzie służące do diagnozy sytuacji w Organizacjach. Analiza została opracowana w oparciu o badania szwedzkiego psychologa pracy - prof. Goerana Ekvalla. Badał on czynniki, które decydują o dobrym samopoczuciu w miejscu pracy, wydajności wykonywanej pracy oraz kreowa...

 • Puzzle DISC

  Puzzle DISC to nowoczesne narzędzie, które pozwala na rozpoznanie naszych naturalnych predyspozycji oraz indywidualnego stylu komunikacji zgodnie z popularnym modelem DISC Marstona. Analiza pokazuje nasz naturalny sposób zachowania oraz to, jak dostosowujemy się do otoczenia. Dostarcz...

 • Carrot

  Carrot to zaawansowane narzędzie służące do diagnozy czynników motywujących, które wpływają na nasze zaangażowanie i chęć do wykonywania określonych działań. Analiza jest oparta na pracy niemieckiego filozofa, dr. Eduarda Sprangera - „Types of Men”, opublikowanej w 1928 r. ...

 • Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego (MAPP™)

  Według systemu MAPP™ kluczową sprawą - tak przy doborze kadr, jak i planowaniu indywidualnych karier zawodowych - jest właściwe rozpoznanie motywacyjnego potencjału pracowniczego danej osoby, czyli jej motywacji, preferencji i nastawień wiążących się z wykonywaniem pracy. Opiera się to na prze...

Dolacz do nas

Wyszukiwanie zaawansowane

Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint