Hr-owiec – czyli kto?

0
344

Human resources management, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjaliści z tej branży są ekspertami od nowoczesnego kierowania ludźmi. To właśnie oni doskonalą i realizują cele przyszłościowe firmy, a ich udział w decyzjach biznesowych ciągle rośnie. Dział HR wymaga wyspecjalizowanej kadry pracowników, którzy posiadają imponujące umiejętności interpersonalne, wspomagające ich w osiąganiu oczekiwanej skuteczności. 

Czym zajmuje się dział HR?

Dział HR jest odpowiedzialny za jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zajmuje się m.in. wyszukiwaniem narzędzi do działania dla kierowników czy menedżerów. Takim narzędziem może być na przykład system oceniania pracowników. Ktoś może powiedzieć, że menedżer sam najlepiej wie, na jakiej podstawie oceniać swoich ludzi, ponieważ posiada odpowiednie kompetencje i wiedzę dotyczącą pracowników. Owszem, jest to prawda, lecz w sytuacji, gdy system oceny trzeba opracować dla wszystkich działów danej firmy, niezbędny jest do tego dział HR. System ten powinien być przygotowany mniej więcej w oparciu o te same kryteria i musi funkcjonować na podobnych zasadach we wszystkich filiach.

Oprócz tego, dział HR zajmuje się rekrutowaniem, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników. Diagnozuje problemy występujące w firmie i szuka ich rozwiązań, wdraża nowe idee. Dba o właściwy przepływ komunikacji między wszystkimi pracownikami i kadrą zarządzającą, pilnuje również tego, by system hierarchii był bezwzględnie przestrzegany.

HR – bufor pomiędzy szefem a pracownikami

Kolejnym zadaniem pracowników HR jest negocjowanie pomiędzy oczekiwaniami szefa, a potrzebami pracowników. Szukanie kompromisów to codzienność w tej branży. Dobrze funkcjonujący dział HR można poznać po tym, że pracownicy firmy są zadowoleni z pracy, którą wykonują. Otrzymywane wynagrodzenie pokrywa się z ich oczekiwaniami i mieści się w siatce płac firmy. Oprócz tego, mają dostęp do wszystkich potrzebnych szkoleń doskonalących ich umiejętności, przez co tworzą wykwalifikowaną kadrę firmy.

HR motywuje pracowników nie tylko finansowo. Systemy kafeteryjne, szkolenia – to tylko niektóre z wykorzystywanych narzędzi. Systemy kafeteryjne umożliwiają pracownikowi dokonywanie wyboru świadczeń, jakie ma mu udostępnić pracodawca. Wpływa to na poziom satysfakcji pracowników, którzy zadowoleni z dokonanego wyboru,  stają się automatycznie bardziej lojalni względem firmy. Firma również na tym korzysta, ponieważ kontroluje koszty świadczeń i może oddziaływać na styl życia pracowników oraz budować w nich system motywacyjny.

Takie techniki oddziaływania na ludzi mają stworzyć w nich poczucie, że dana firma jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju i że tylko ona potrafi spełnić rzeczywiste potrzeby swoich pracowników. Coraz częściej stosowanym pomysłem są także katalogi z propozycjami świadczeń, na które pracownik może składać zamówienia. Takie rozwiązanie ułatwia dostęp do składanych ofert i pozwala ocenić firmie, które świadczenia są popularne, a na które nie ma chętnych.

Największe wyzwania działu HR

Najważniejszym zadaniem działu HR jest nieustanne myślenie o głównym i najważniejszym elemencie organizacji – czyli o ludziach, w kontekście działań strategicznych firmy. Ważne jest nie tylko to, aby zatrudnić tych najlepszych na odpowiednich stanowiskach i zapewnić im odpowiednie warunki do pracy. Równie istotne jest pracowanie nad projektami doskonalącymi przedsiębiorstwo, czyniąc z niego poważną konkurencję na rynku. Można to osiągnąć na wiele sposobów. Przede wszystkim, trzeba znać „teren”, na którym się pracuje. Pewną wiedzę na temat firmy posiadają wszyscy (bez wyjątku) pracownicy, a także klienci, dostawcy itd. Uwzględnienie ich zdania w pracy nad zmianami jest koniecznością. Będąc pracownikiem HR, nie możesz opierać się wyłącznie na swoim zdaniu, ponieważ sam nie jesteś wyrocznią i nie możesz wszystkiego wiedzieć o firmie. Zwykli pracownicy z pewnością są w stanie powiedzieć ci o wiele więcej o przedsiębiorstwie, w którym pracują, czy korzystają z jego usług, niż ci się wydaje. Aby opracować skuteczną strategię w rywalizacji z konkurencyjnymi firmami, trzeba podjąć dialog z innymi działami firmy. W rywalizacji najważniejszy jest czynnik ludzki, którego nie można zignorować. W tej branży istotna jest umiejętność słuchania i uważnego obserwowania tego, co dzieje się w firmie i poza nią.

Zespół HR musi być świadomy tego, jak szybko i sprawnie może wprowadzić niezbędne zmiany i innowacje w firmie. Konieczna jest wiedza na temat tego, gdzie dział HR jest w stanie przeprowadzić zmiany, a gdzie nie i dlaczego. Jeżeli proces wdrażania nowych pomysłów jest zakłócany, to trzeba dowiedzieć się, gdzie tkwi tego przyczyna – być może firma nie jest odpowiednio przygotowana do tego typu przedsięwzięć. Zlokalizowanie źródła problemów jest bardzo ważne, gdyż pomoże zapobiec im w przyszłości, a wiadomo, że firma, która ma problemy z wprowadzaniem innowacyjnych projektów, nie może się prężnie i szybko rozwijać. Pracownicy HR powinni posiadać wiedzę na temat tego, z jaką częstotliwością mogą wprowadzać zmiany i jak wpływają one na organizację w firmie: powodują chaos, czy też nie. Wszystko to ma służyć opracowaniu jak najskuteczniejszego sposobu realizowania wyznaczonych zadań.

Pracownicy HR powinni posiadać umiejętność prowadzenia dialogu, która szczególnie przyda się w rozmowach z zarządem. Coraz częściej bowiem ważne, strategiczne decyzje dla firmy są podejmowane przy udziale dyrektora HR i oczywiście zarządu. Dlatego bardzo istotne jest wypracowanie zdolności umiejętnego i konkretnego porozumiewania się. Na zebraniach zarządu podejmuje się decyzje dotyczące przyszłości firmy, a to, jak szybko i skutecznie zostaną wprowadzone, zależy od tego, jak dobrze firma i jej pracownicy są do tego przygotowani. Zadaniem działu HR jest zorganizowanie i zbudowanie fundamentów, na których firma ma się opierać w nieustannej drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Zatem przed pracownikami HR stoją wielkie wyzwania i wielkie możliwości. Mają oni ogromny wpływ na działanie firmy, komfort pracy i status pracowników tam zatrudnionych.  Muszą przy tym nieustannie pracować nad udoskonalaniem technik wprowadzania zmian oraz być przygotowani na szybkie i efektywne działania w warunkach dużej zmienności i dynamiczności działania. Oprócz tych wszystkich umiejętności, znaczące są zdolności przywódcze, konieczne do sprawnego działania w branży liderów organizacji.

HR-owiec zawodem przyszłości?

Ludzie tworzący kadrę HR powinni być kreatywni, dynamiczni, elastyczni, asertywni, otwarci na zmiany, a przy tym sumienni, staranni, obowiązkowi i niezwykle zaangażowani w to, co robią. Na ich barkach bowiem spoczywa odpowiedzialność za sprawnie działającą firmę. Dobry zespół HR to prawdziwy skarb i mocna podstawa dla każdej firmy. HR- owcy to ludzie wszechstronni, mający bardzo wiele zadań do wykonania. Pod ich czujnym okiem znajduje się nie tylko firma, ale i wszystko to, co z nią związane. Oni opracowują coraz to nowsze i skuteczniejsze metody rekrutacji pracowników, szkolą, zarządzają, motywują, zwalniają, bezustannie czuwają i udoskonalają to, co jeszcze można ulepszyć. Dzięki tym wszystkim umiejętnościom, są perfekcyjnie przygotowani do rywalizacji z konkurencyjnymi organizacjami. Dział HR jest bardzo ważnym elementem firmy, inspirującym do dalszego działania i dostarczającym niezbędnych do tego narzędzi. Dlatego też bez kokieterii można stwierdzić, że dobrze wyszkolony pracownik HR jest potrzebny w każdej firmie, która chce się doskonalić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here