Konflikt? Reaguj

0
337

Poddawany wielu próbom jednoznacznego zdefiniowania wciąż pozostaje w kręgu zainteresowania i badań socjologów. Mowa, oczywiście, o konflikcie. Najczęściej pojmowany jest jako proces społeczny zachodzący między jednostkami, grupami, państwami lub organizacjami, wynikający ze sprzeczności interesów, celów, poglądów czy obowiązków, powodujący powstanie wrogości pomiędzy nimi.

Zgodnie z definicją konflikty najczęściej wynikają z różnicy poglądów lub interesów. Osoby skonfliktowane pragną wzajemnie udowodnić sobie, że ich opinia jest prawdziwa i słuszna. Dochodzi więc do zaostrzenia relacji pomiędzy nimi. Jest to zjawisko nieuniknione w każdej grupie społecznej. Niestety, dotyczy także miejsca pracy…

Zjawisko złożone

Naukowcy podkreślają, że sytuacje konfliktowe w pracy są szczególnie złożonym problemem. Mogą one przybierać różnorodne formy – od cichej dezaprobaty po jawną wrogość – oraz występować na różnych poziomach. Do nieporozumień dochodzi nie tylko pomiędzy pracownikami, ale także pomiędzy nimi a ich szefem lub nawet między całymi działami firmy. Efektem tego jest wysoce zróżnicowana dynamika występujących na gruncie zawodowym konfliktów – mogą one przynosić poważne konsekwencje, które doprowadzą do zniszczenia więzi międzyludzkich w miejscu pracy.

Przyczyny

Warto zwrócić uwagę na przyczyny powstawania konfliktów. Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, często łatwiej wyeliminować stałą przyczynę pojawiania się niesnasek niż samą sytuację problemową. Jedną z najczęściej wymienianych przyczyn  jest stres, który sprawia, że pracownicy zupełnie odmiennie postrzegają daną sytuację. Z całą pewnością całkowite wyeliminowanie stresu w pracy jest niemożliwe, ale ograniczenie okoliczności mu sprzyjających zmniejszy ilość sytuacji konfliktowych. Innym problemem, powodującym powstawanie konfliktów, jest niewłaściwa komunikacja w firmie. Nie mając pełnego wglądu w sytuację panującą w przedsiębiorstwie, pracownicy czują się nieswojo, co więcej, często reagują agresywnie – „na zapas”, by uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji dla siebie samych. Warto więc jasno określać politykę firmy i nie doprowadzać do niejasności lub plotek, które mogłyby spowodować konflikt. Innym powodem kłótni mogą być osobiste antagonizmy. Są to najczęściej nagromadzone, często przedawnione problemy, skutkujące niechęcią. Będąc menedżerem, warto więc zwrócić uwagę na stosunki pomiędzy swoimi pracownikami i zainwestować w odpowiednią kampanię integracyjną. Przyczyn konfliktów jest dużo więcej, te jednak pojawiają się najczęściej.

Rozpoznanie wroga

Każdy menedżer, chcąc skutecznie reagować na pojawiające się w grupie konflikty, powinien znać ich podstawowe rodzaje. Jednym z głównych typów nieporozumień pomiędzy pracownikami jest tzw. konflikt relacji. To zjawisko, któremu towarzyszą bardzo silne emocje. Wiąże się ono z konkretną osobą i, co ciekawe, często nie ma jasno określonej przyczyny. Konflikt danych wiąże się z kolei z niedoinformowaniem lub dwojaką interpretacją konkretnych faktów. Istotne jest, że osoby uczestniczące w tego rodzaju zatargu większą wagę przywiązują już nie do tego, jaka była prawda, lecz skupiają się na samym problemie, np. niedoinformowaniu. Konflikt interesów to najczęściej spotykane zagadnienie. Związane jest z niemożnością zaspokojenia swoich potrzeb. Wyróżniamy także konflikt strukturalny, który charakterystyczny jest dla grup społecznych, mających problem z organizacją. Najczęściej nie wynika on z winy samych uczestników sytuacji, lecz ze złego, niewyraźnego lub dwuznacznego określenia tła sytuacji, np. kompetencji pracowników. Ostatni typ to konflikt wartości, który sprawia najwięcej problemów w rozwiązywaniu. Dlaczego? Ponieważ wiąże się z bardzo głębokimi przekonaniami i zasadami moralnymi uczestników, a te, jak wiadomo, trudno jest zmienić.

Strategia wojenna

Po odpowiednim zapoznaniu się z rodzajami konfliktów, każdy menedżer powinien ustalić, jak postąpić wobec tego, z którym obecnie ma do czynienia. Dobranie odpowiedniej strategii to połowa sukcesu. Pozwoli ono na skuteczne i szybkie zduszenie konfliktu w zarodku, co jest szczególnie ważne dla dobrego funkcjonowania całej grupy. Psychologowie wyróżniają następujące techniki zarządzania konfliktami:

Unikanie

To metoda dość ryzykowna, ponieważ rzadko kiedy bywa skuteczna. Owszem, czas sam rozwiązuje niektóre sytuacje, lecz często bywa tak, że ludzie nie potrafiąc poradzić sobie z problemem, po prostu go przeczekują. Unikanie jest równoznaczne z brakiem konfrontacji i swoistą ucieczką od problemu. Warto więc zastanowić się, czy obierając tę strategię, mamy realne podstawy przypuszczać, że konflikt zniknie.

Przystosowanie

Druga strategia rozwiązywania konfliktów jest bardzo zbliżona do pierwszej – unikania. Metoda ta pozwala na lepsze poznanie problemu, lecz nie poszukuje rozwiązania sytuacji kryzysowej. W związku z czym, najczęściej sprowadza się do takiego zmodyfikowania konfliktu, by grupa mogła normalnie funkcjonować. Niestety, nie rozwiązuje go.

Zwalczanie

To metoda opozycyjna do przystosowania. Polega ona na zmuszeniu stron sporu do wypracowania rozwiązania i zażegnania konfliktu. Często technika ta bywa na tyle agresywna, że zamiast pogodzić zwaśnione jednostki, doprowadza tylko do zaognienia sporu. Decydując się na nią, warto więc postawić na mniej inwazyjną formę, czyli nadać technice mniej agresywny charakter.

Kompromis

Ta metoda charakteryzuje się zmuszeniem obu stron do przemyślenia przyczyn konfliktu i wypracowania zgodnego rozwiązania. Jest mniej inwazyjna niż zwalczanie, lecz również nie jest idealna – zmusza bowiem obie strony do rezygnacji z części swoich roszczeń. Aby uczestnicy konfliktu nie czuli się poszkodowani, warto wyjaśnić im rolę sprawnej komunikacji w firmie i podkreślić, jak istotna dla niej jest bezsporna współpraca.

Rozwiązanie sporu

Ostatnia technika uznawana jest za najlepszą. Menedżer stara się zbudować atmosferę spokoju i zaufania, która towarzyszyć będzie obu stronom w czasie rozmowy. Dochodzi do minimalizacji kwestii spornych i zaznacza się ogromną wagę dobrej współpracy. Ważne jest to, by menedżer podkreślił równorzędne znaczenie roszczeń obu stron. Dzięki temu udaje się wypracować rozwiązanie dobre dla obu stron.

Sukces

Najlepiej w ogóle do konfliktów nie dopuszczać. Są one jednak często nieuniknione, więc nie pozostaje nam nic innego, jak stawić im czoła. Rozwiązywanie sporów jest jednym z wielu, jakże istotnych, zadań menedżera. Dzięki niemu istnieje szansa na utrzymanie dobrej współpracy w firmie. Dobrej, bo opartej na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i otwartości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here